Vestas har vind i seglen

Vestas kvartalsrapport överraskade marknaden igen. Den tredje raka prognosupprevideringen under 2014 tillsammans med ett fortsatt starkt vinstmomentum fick aktien att stiga kraftigt i fredags. Men Carnegie menar att potentialen framöver motiverar än mer och ser en uppsida på ytterligare 30 procent i aktien. 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie anser att Vestas rapport för det tredje kvartalet, som presenterades i slutet på förra veckan, var mycket stark på flera punkter och kommer att leda till signifikanta upprevideringar av marknadens vinstestimat. Carnegies vinstestimat för 2015 var 23 procent högre än marknadens generella förväntningar inför rapporten och efter denna bör således estimaten justeras upp ordentligt (med minst 10 procent för såväl 2014 som 2015). Rapporten visade tydligt att Vestas starka momentum att öka sina marginaler har fortsatt och tillsammans med den tredje prognosuppdateringen (upprevidering av såväl intäkter som rörelseresultat och estimat för kasaflödet) under 2014 har en hel del av osäkerheten kring bolaget försvunnit. Carnegie bedömer dock att även denna prognosupprevidering är väl konservativ. Vestas implicita rörelsemarginalprognos indikerar ett intervall mellan 7,2-9,9 procent för det fjärde kvartalet 2014, vilket kan jämföras med 10,4 procent under Q4 2013. 

I samband med Vestas rapport för det fjärde kvartalet kommer bolaget att presentera en ny strategiuppdatering där Carnegie bedömer att de kommer adressera sin stora nettokassa som vid årsslutet kommer uppgå till cirka 1 miljard euro (utgöra 15 procent av marknadsvärdet). Carnegie har riktkursen 335 DKK för aktien som i dagsläget handlas 230 DKK. Köprekommendationen kvarstår.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.