Nyhetsflödet sänker Elekta – köptillfälle!

Elektas aktie har pressats under senare tid av ett negativt nyhetsflöde. Carnegie Analys anser dock att sentimentet blivit för pessimistiskt och att rådande kursnivåer, historiskt har visat sig utgöra bra köptillfällen.

 
Av CARNEGIE PRIVATBANK

Elektas aktie har pressats tillbaka ordentligt under den senaste tiden och kurser är ned drygt 7 procent senaste månaden. Sedan årsskiftet är aktien ned drygt 14 procent. Aktien har under de senaste veckorna fallit till följd av negativt nyhetsflöde. Först förlorade bolaget den stora brasilianska orderupphandlingen till konkurrenten Varian, som sedan i sin tur skrev ned sin orderstock i samband med sin kvartalsrapport, vilket gjorde investerarna nervösa kring utvecklingen på den amerikanska marknaden. Således var sentimentet redan svagt när Elekta sedan överraskande meddelade att bolagets VD Tomas Puusepp skulle sluta under den kommande våren, vilket ytterligare ökade osäkerheten.

Carnegie Analys anser dock att det dels var positivt att Elekta drog sig ur den brasilianska upphandlingen då prisnivåerna blev väldigt låga. Det var viktigt för Varian att vinna upphandlingen, då bolaget redan sedan tidigare har en stor installerad bas i landet, och att det var anledningen till att priset blev så lågt. Carnegie är inte heller nervös för Elektas ordersituation och att den enda slutsatsen man kan dra av Varians kvartalsrapport var att den amerikanska marknaden är fortsatt ganska svag, vilket varit fallet under flera år. Under den senaste ASTRO kongressen i september var Elekta väldigt positiva kring sin ordersituation. Avseende VD bytet, så kan Carnegie konstatera att Puusepp kommer bli kvar i bolaget som aktivt heltidsarbetande styrelsemedlem med fokus på kundrelationer. Således ingen stor förändring men förståeligt att aktiemarknaden reagerar avvaktande.

Kursreaktionen har dock medfört att värderingen blivit mer attraktiv. Aktien handlas till ett P/E-tal om 19x för kommande 12 månader. Det har historiskt varit ett bra tillfälle att köpa aktien när den handlats till under 20x för kommande årsvinst. Samtidigt har även premiumvärderingen relativt Varian fallit från 60 procent till 25 procent och relativt den svenska marknaden är det den lägsta nivån sedan 2010. Carnegie anser därför att rådande kursnivåer och negativa sentiment utgör ett bra köptillfälle. Nästa rapporttillfälle blir den 3 december då bolaget presenterar sin Q2-rapport.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.