Småbolag positiva inför rapporter

Carnegies index över svenska småbolagssentimentet visar på ökad optimism i den färska oktobermätningen. Börsen har fortsatt främst drivits av multipelexpansion, så börsen behöver stöd i ljusare framtidsutsikter från bolagen. Mätningen ger således stöd inför den annalkande rapportperioden.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Ungefär varannan månad genomför Carnegie Analys en undersökning bland svenska småbolags VD:ar eller deras ekonomichefer och frågar hur de ser på framtiden i ett kortsiktigt perspektiv (kommande 3 månader). Frågorna omfattar de tre områdena efterfråga, priser och kostnader och det sammalagda svaret ger en siffra på mellan 0-100 där 50 indikerar en oförändrad situation (precis som amerikanska ISM-index som mäter inköpschefernas framåtblickande syn).

Den helt färska oktobersiffran uppgick till 55, vilket var över augusti som noterade 52. Det är den högsta nivån sedan Carnegie startade mätningarna i april 2011 och en betydlig förbättring från indexnivåerna runt 40 som vi hade för ett år sedan. Såväl pris- som kostkomponenten har förbättrats i den senaste mätningen medan efterfrågekomponenten ligger kvar på en oförändrad nivå om 70, vilket är högt.

Som vi ser i diagrammet nedan följs Carnegies mätning av småbolagssentimentet och småbolagsindex åt. Generellt mer positiva bolagsledningar bör båda gott inför rapportperioden för det tredje kvartalet som inleds inom kort. Bolagens kommentarer kring framtidsutsikterna bör vara mer positiva. Det behövs då börsen fortsatt främst har drivits av multipelexpansion, utan stöd av ökande vinstförväntningar. I förlängningen behöver naturligtvis vinstförväntningarna bli mer positiva för att börsen ska kunna fortsätta sin stigande trend.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.