I väntan på rapporterna

De skarpa slagen på aktiemarknaden fortsätter – denna gång uppåt. Svag amerikansk statistik under förra veckan, drev risktillgångar på förväntningar om att en räntehöjning från Fed skjuts på framtiden. De tvära kasten på marknaden följer Carnegies strategi om att vara mer försiktig med risknivån och mer aktiv i förvaltningen. Nästa större katalysator för marknaden blir bolagsrapporterna för det tredje kvartalet som startar denna vecka.

Marknaden har i mångt och mycket drivits av signaler kring en allt svagare global konjunktur. Oron är en funktion av en stigande global tillväxtoro som uppkommit i takt med att osäkerheten kring den kinesiska ekonomins utveckling ökat, vilket blev tydligt när Kina nyligen devalverade sin valuta. Tillväxtförväntningarna för världen har under sommaren/hösten justerats ned från 3-3,5 procent till 2,5-3 procent. Denna globala tillväxtoro förstärktes under förra veckan när även amerikansk statistik visade svaghetstecken. Först kom ISM (se graf) in på sin lägsta nivå på 2,5 år och därefter visade fredagens sysselsättningsstatistik sina sämsta siffror på 3 år. Men resultatet av dessa siffror blev att risktillgångar, såsom aktier, började stiga brant på förväntningar om att en räntehöjning från Fed nu skjuts på framtiden. Sannolikheten för en räntehöjning i december föll från 48 till 36 procent och marknaden förväntar sig i dagsläget en räntehöjning först i mars 2016.

 

 

 

Det var främst energi- och råvarurelaterat som steg. Vår position mot amerikanska oljebolag hade en stark utveckling och steg med drygt 4 procent under fredagen. Kanske främst till följd av den short squeeze som uppstod efter den starka uppgången, men även som en följd av att antalet oljeriggar som togs ur produktion i USA var på den högsta nivån sedan april i år (se graf). En nedgradering av utsikterna för kreditbetyget av både Exxon Mobile och Chevron från S&P lyckades inte dämpa humöret. I övrigt tappade dollarn i värde, räntorna föll och guldet steg. Den amerikanska 10-årsräntan föll tillbaka ned under 2 procent.

 

 

Denna vecka kommer vara relativt tunn avseende marknadspåverkande makroekonomisk statistik. Möjligtvis kan protokollet från senaste Fed-mötet som släpps på torsdag tilldra sig lite uppmärksamhet. Däremot startar rapportperioden denna vecka, med början i utlandet. Monsanto och Samsung rapporterar på onsdag och följs av Alcoa på torsdag. Förväntningarna inför det tredje kvartalets rapportperiod är relativt lågt ställda där 9 av 10 sektorer på S&P500 förväntas visa fallande vinster. Totalt förväntas vinsterna falla med 5,1 procent under kvartalet, med störst negativt bidrag från energi- och råvarusektorn. Sammantaget anser vi att förväntningarna är relativt balanserade, vilket ger visst utrymme för positiva överraskningar.

Carnegie Privatbank har fortsatt en undervikt (2) för aktier i en global blandportfölj på en skala 1-5. Vi bedömer att det förändrade marknadssentimentet medför att man bör vara mer aktiv i sin förvaltning och sälja styrka bland risktillgångar från att tidigare ha köpt svaghet. Marknaden kommer att handlas i konsolidering och vara mer sidledes gående än vad vi varit vana med under de senaste åren.


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.