Veckostrategi från Carnegie Privatbank

STRATEGI

Svenska rapportperioden inleds

Börssentimentet sedan årsskiftet har fortsatt att visa styrka och börserna stiger. Vi bedömer att en rekyl kommer allt närmare i tid, men att den positiva trenden kommer hålla i sig över månadsskiftet. Denna vecka kommer marknaden främst vara fokuserad på det fortsatta rapportflödet från såväl USA som Sverige samt tyska IFO-index, som är en intressant indikator för europeiska börsen.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Globala börser fortsatte på den inslagna positiva vägen under föregående vecka och har stigit cirka 4 procent (MSCI World) sedan årsskiftet. Drivande under förra veckan var den amerikanska rapportperioden, där rapporterna överlag överraskat positivt. När 56 av 500 bolag rapporterat på S&P500 har 70 procent rapporterat över förväntan, vilket är över ett genomsnittligt kvartal där 65 procent av rapporterna slår marknadens förväntningar. För ett kvartal sedan förväntade sig marknaden en vinsttillväxt på strax under 10 procent för Q4, mot dagens 2,4 procent. Ett exempel på det rådande positiva sentimentet är att S&P500 handlas på sin högsta notering på fem år och att volatilitetsindexet (VIX), noterat sin lägsta nivå sedan 2007.

Den nordiska vinsttillväxten förväntas uppgå till hela 17 procent i kvartalet, vilket egentligen är en faktor av att det var mycket extraordinära kostnader i Q4 förra året. I Sverige förväntas vinsttillväxten uppgå till 8 procent. De första svenska storbolagsrapporterna kommer denna vecka i och med att SCA och Getinge (har redan vinstvarnat) rapporterar. SCA rapporterar på torsdag (även Nokia denna dag). Från USA kommer en stor mängd rapporter denna vecka, såsom Apple, Google, J&J, Texas Instruments, Kennametal och Microsoft.

På den makroekonomiska fronten är det däremot stiltje för en gångs skull. Den mest intressanta siffran kommer att vara IFO-index för januari (presenteras på fredag). Anledningen är att den tyska konjunkturbarometern från institutet IFO är en av de bästa temperaturmätarna för europeisk ekonomi. IFO barometern har nu stigit två månader i rad och historiskt har vändpunkter i IFO indexet inneburit att den sämsta tillväxtfasen är passerad och ofta sammanfallit med en börsvändning uppåt (se diagram). Därtill så har faktiskt konjunkturbarometrarna från samtliga fyra stora europeiska länder visar på små förbättringar samtidigt som hushållens pessimism i de fyra stora länder har slutat falla.

Risken i Europa har stadigt minskat sedan sommaren 2012 då centralbankschefen Draghi utlovade obegränsat stöd till de finansiella marknaderna om så skulle behövas. Det lugnade de finansiella marknaderna och även om inget stöd ännu behövts har de spanska och italienska statsräntorna successivt fallit tillbaka. ECBs likviditetstöd tog hand om bankrisken och det senaste stora löftet om obegränsad stödberedskap, det s.k. OMT, tog hand om statsrisken.

Positiv börs över månadsskiftet

Aktiemarknaderna har inlett året starkt med robusta uppgångar och som vi resonerade i förra Veckans Viktigaste bör vi närma oss en rekyl. Men vad ska bryta den? Rapportperioden ser i dagsläget snarare ut att stödja den starka trenden än stjälpa den. Då är det mer troligt att marknaden kommer börja oroa sig för slutet av februari, då dels USA ska förhandla om skuldtak och budgetutgifter och dels det Italienska folket gå till valurnorna.

Även den tekniska analysen visar en för tillfället stark positiv trend där inga svagheter i indexen ännu framträtt. Den tekniska trenden pekar upp samtidigt som accelerationen i momentum är stigande, dvs det visar en marknad som är riktigt stark. Oavsett om du ser på ett veckodiagram eller ett dagsdiagram ser det likadant ut. Vi kan alltså konstatera att vi just nu har en riktigt stark trend i veckoanalysen där nästa motstånd möter vid 1150 följt av 1175-1182. Dessutom brukar månadsskiften vara relativt starka börsperioder. Således indikerar den tekniska analysen fortsatt styrka över månadsskiftet. Vår analys är att sannolikheterna talar för en fortsatt stark börs i det korta perspektivet över månadsskiftet för att därefter bli mer oroligt.

Värderingen borde dock inte verka begränsande i en fortsatt börsuppgång. Vi har tidigare argumenterat för att den multipelexpansion som pågått en tid har förutsättningar att fortsätta, inte minst med tanke på att värderingen befinner sig under eller i linje med historiska snittvärderingar. Sedan mars 2009 har företagsvinsterna i USA vuxit snabbare än vad börskurserna stigit, vilket resulterat i multipelkontraktion. Mellan 2009 och 2011 var företagens vinsttillväxt 25 procent per år samtidigt som börskurserna steg med 14 procent per år. Denna värderingsnedgång har skett trots att Federal Reserve drivit ned de korta räntorna till noll. Anledningen är främst att investerarna inte haft förtroende för den framtida ekonomiska utvecklingen. Den svaga ekonomiska återhämtningen, politisk osäkerhet, upprepade recessioner och en ihärdig finanskris har tyngt aktiekurserna i över 3 års tid. Sedan 2008 har S&P500 handlats till ett framåtblickande P/E-tal på mellan 9,3x och 15x, vilket kan jämföras med dagens 13x.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.