Operatörerna inför Q4

NYHET

Telekomoperatörerna hade ett mycket svagt 2012 på börsen och den trenden har fortsatt under inledningen av 2013. Inför det fjärde kvartalets rapporter råder Carnegie till fortsatt försiktighet i två av aktierna, men ser större potential i den tredje.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Under 2012 backade alla de tre svenska börsnoterade telekomoperatörerna på Stockholmsbörsen, samtidigt som börsen som helhet steg med cirka 15 procent. Visserligen gav de en god utdelning men trots detta lyckades inte aktierna leverera en positiv avkastning. Inför det fjärde kvartalets rapportperiod ser Carnegie fortsatt nedsiderisk i Tele2 och Millicoms aktier medan TeliaSonera bedöms ha en bättre risk/reward.

Carnegie Analys sänkte nyligen vinstestimaten en 3:e gång under den senaste månaden och har nu sänkt den förväntade vinsten med 20 procent för 2013. Efter dessa sänkningar ligger Carnegie 10 procent under marknadens generella vinstförväntningar. Det samma gäller för utdelningen. Carnegie förväntar sig 7,10 kronor per aktie i utdelning medan konsensus ligger på 10,3 kronor. Kortsiktigt finns det således en viss nedsida i aktiekursen. Aktien har rekommendationen Behåll.

I Millicom har konsensus nu i snabb takt reviderad ned vinstförväntningarna inför 2013, men trots detta har aktiekursen varit stark under inledningen av året. Det har medfört att värderingen stigit och Millicom värderas nu till sin högsta nivå på 3 år. Trots marknadens nedrevideringarna ligger Carnegie fortsatt betydligt lägre i sina förväntningar avseende utdelningar och aktieåterköp (shareholder return). Säljrekommendationen kvarstår således för Millicom.

TeliaSonera har en köprekommendation till följd av att bolagets kassaflöden, och därmed lägre skuldsättning, möjliggör en uthållig utdelningsnivå som är betydligt över det europeiska sektorsnittet. Den kommande rapporten bedöms bli stabil och inte föranleda några större estimatförändringar.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.