2013 - Ericssons år?

NYHET

Under 2013 kommer Ericsson att visa en remarkabel vinsttillväxt. Efter ett svagt 2012 bedömer Carnegie Analys att marginalerna har bottnat och att det ska leda till en vinsttillväxt om 61 procent i år. Även värderingen är attraktiv och aktien är köpvärd på rådande kursnivåer. 

 

 Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie Analys ser positivt på Ericssons aktie och bedömer att den står inför ett starkt 2013. Fjolåret blev ett av de sämsta åren för Ericsson på väldigt länge, men nu bedöms marginalerna ha bottnat och en förbättrad försäljning tillsammans med kostnadsbesparingar bör driva lönsamheten under 2013. Bruttomarginalen bör ha potential att stabiliseras kring 32 procent och medföra en vinsttillväxt på hela 61 procent för 2013. Ericssons aktie är attraktivt värderat och handlas 25 procent under sitt historiska värderingssnitt och 45 procent under sina sektorkollegor.

Inför det fjärde kvartalets rapport befinner sig Carnegie Analys i linje med marknadens estimat och rapporten bedöms bli relativt stabil och inte avvika i någon större grad. Ericsson har redan annonserat en större engångskostnad kopplat till ST Ericsson om 8 miljarder kronor för kvartalet. Försäljningen förväntas stiga med 26 procent jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,2 miljarder kronor för 2012, vilket kan jämföras med 23,9 miljarder kronor för 2011 och förväntade 24,7 miljarder kronor för 2013. Sammantaget bedömer Carnegie att det råder ett bra köpläge i Ericsson och bedömer att det är en av de aktier som har potential att stiga ordentligt under 2013.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.