Carnegies nya investeringstema

Carnegie Global Macro, som utgör Carnegie Privatbanks bästa idéer vad gäller tematiska investeringar har köpt en exponering mot stora amerikanska industribolag och konglomerat. Positionen bedöms fånga ökande företagsinvesteringar i USA.

 
Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie Global Macro har köpt en exponering mot stora amerikanska industribolag och konglomerat. Vi ser ett scenario där vi bedömer att investeringarna i USA kommer att öka. Den amerikanska ekonomin har under de senaste åren fått draghjälp av en återhämtning inom bostadsmarknaden, och även om det finns potential kvar där, bedömer vi att investeringar/capex kommer kunna bli nästa drivare för den amerikanska ekonomin under 2014. En fortsatt förbättring/normalisering av konjunkturen, goda vinster och starka balansräkningar samt relativt låga räntor bör gynna en ökad investeringsvilja bland de amerikanska företagen.

Carnegie Global Macro är en koncentrerad portfölj bestående av Carnegie Privatbanks bästa idéer vad gäller globala tematiska investeringar. Dessa investeringar sker via ETF:er, börshandlade fonder. Vår ambition är att skapa en väl avvägd portfölj med innehav från flera tillgångsslag och branscher med olika risknivåer. Exem­pelvis har portföljen investerat i så vitt skilda positioner som den globala oljeservicein­dustrin, global dagligvarukonsumtion, valuta­positioner, tyska aktier, amerikanska läkeme­delsbolag, guld, koppar, kreditrisk, volatilitet samt haft korta positioner mot industrimet­aller och bomull.

Anledningen till att vi utvärderar Carnegie Global Macro mot ett hedgefondindex (HFRX) är att vi oavsett marknadsklimat har som mål att generera en positiv avkastning. Vi kan investera i samtliga tillgängliga tillgångsslag och ta positioner i såväl stigande som fallande marknader. Det är detta som skapar förutsättningar för en absolut avkastning, eftersom vi kan skapa positiv avkastning även i fallande marknader.

Vill Du veta mer om Carnegie Global Macro eller de positioner vi har i portföljen kontakta din rådgivare/mäklare för information. 

 

Carnegie Global Macro

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.