Positivt för ryska företagsobligationer

Carnegie Privatbank ser ett bra tillfälle att investera i ryska företagsobligationer och har därför via sin företagsobligationsportfölj köpt en mindre position. Investeringen ska ses som en krydda i en annars väldiversifierad portfölj med inriktning på främst nordiska och europeiska bolag. Carnegies företagsobligationsportfölj har fortsatt sin goda utveckling under 2013.

 
Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie Företagsobligationsportfölj har under sommaren investerat en liten del av portföljen i ryska företagsobligationer. Det är den senaste tidens säljtryck på tillväxtmarknaderna efter Feds ”tapering” och uppbromsningen i Kina som har skapat utvalda möjligheter på grund av svagare EM-valutor och svaga lokala ränte-och aktiemarknader. De EM-länder med starka balansräkningar och mindre beroende av Kina är de länder som vi tror det är bäst att fokusera på. Ryssland har bland de lägsta statsskulderna i G-20 och den senaste tidens uppgång i oljepriset har ytterligare stärkt ett redan positivt bytesbalansöverskott. Vi bedömer att de politiska riskerna även framöver kommer att inverka negativt på investeringsklimatet men anser att man som investerare väl kompenseras för denna risk genom en svag valuta och mycket höga nominella räntor.

Carnegie Företagsobligationsportfölj erbjuder ett enkelt sätt att få tillgång till företagsobligationer genom en väldiversifierad portfölj med attraktiv avkastningspotential. Företagsobligationer ger möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande och ur ett portföljallokeringsperspektiv är företagsobligationer en naturlig beståndsdel i en väldiversifierad ränteportfölj.

Portföljen investerar i fonder som primärt investerar i företagsobligationer. De företagsobligationer som ingår i fonderna är till stor del emitterade av bolag som har kreditbetyg BBB-/Baa3 eller bättre enligt Standard & Poor’s/Moody’s (investment grade).

Ambitionen är att skapa en väl avvägd portfölj med exponering i bolag från olika branscher och med olika risknivåer så att portföljens avkastning i förhållande till risknivån maximeras.

 

Carnegie Företagsobligationsportfölj sedan start

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.