Köp Biogaia inför rapport

Carnegie ser ett bra köptillfälle i Biogaia inför bolagets kvartalsrapport på onsdag. Aktien har fallit med dryga 30 procent sedan årsskiftet, trots bra rapporter, till följd av ett generellt säljtryck inom sektorn. Carnegie bedömer dock att den kommande rapporten bör visa på bolagets starka vinsttillväxt och åter driva upp aktien mot riktkursen 260 kronor.


Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie Analys ser positivt på Biogaia inför bolagets rapport för det andra kvartalet som presenteras den 20 augusti. Enligt Carnegie bör Biogaia ha gynnats av sin partnermodell där en kraftigt ökad försäljning endast betyder marginella kostnadsökningar, vilket förväntas ha lett till en ökning av rörelseresultatet med 30 procent, jämfört med föregående år. Carnegie bedömer att försäljningen har ökat med 18 procent till 101 miljoner kronor under kvartalet, bland annat till följd av att det nya Nestlé-avtalet börjar ge effekt. Försäljningen i USA har dock förmodligen fortsatt att vara svag till följd av att bolaget justerar märkningen av sina produkter inför en nylansering i höst. Däremot bör såväl Sydkorea som Brasilien börjat bidra till tillväxten medan Kina kommer att dröja tills nästa år. Sammantaget bedömer Carnegie att tillväxten kommer uppgå till 25 procent i år och med 21 respektive 13 procent under 2015 och 2016.

Biogaias aktiekurs har fallit med över 30 procent i år trots bra rapporter och ett lukrativt avtal med Nestlé. Aktien har handlats uppe kring Carnegies målkurs om 260 kronor i början av året men pressats ned av det generella säljtrycket inom bioteknikaktier (högt värderade aktier) som präglade handeln under våren. Carnegie ser rådande kursnivåer som ett bra köptillfälle.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.