Nolato - fortsatt positivt momentum

Nolatos aktie har haft en stark utveckling under de senaste åren men Carnegie Analys bedömer att den positiva kurstrenden kommer fortsätta. Nolato har potentialen att generera nästan 15 procent i årlig avkastning under de kommande åren och ett rimligt värde på aktien är minst 125 kronor.


Av CARNEGIE PRIVATBANK

Nolato har en välfungerande verksamhet, starka kassaflöden, positiva trender för medicinsegmentet och attraktiva utdelningar. Nolato består av tre segment (Medical, Telecom och Industrial) med skiftande operativ risk, tillväxttakt och marginaler. Carnegie förväntar sig att Medical ska växa med 6 procent organiskt under det andra kvartalet och rapportera en rörelsemarginal om 12 procent. Industrisegmentet är relativt stabilt och Telekomsegmentet har utvecklats väl under de senaste kvartalen till följd av en god projektportfölj. 

Nolato har potentialen att generera nästan 15 procent i årlig avkastning under de kommande åren baserat på en uthållig utdelning om 6 kronor och en tillväxt om 5-7 procent för Nolato Medical, förvärv och ett långsiktigt värde om 25-30 kronor per aktie för telekomsegmentet. Carnegies riktkurs på 125 kronor överensstämmer med en direktavkastning på 4,8 procent och en EV/EBIT-multipel om 9,5x.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.