Positiva trender i Transmode

Carnegie Analys ser fortsatt potential i Transmode och att den kommande kvartalsrapporten kommer visa på stigande tillväxt. Tillsammans med den stora rabatten om 55 procent mot nordiska tillväxtbolag inom tekniksektorn och den stora nettokassan utgör det ett bra köptillfälle i aktien.


Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie Analys bedömer att Transmode kommer fortsätta att gynnas av en ökande datatrafik under de kommande åren. Den underliggande tillväxten förväntas uppgå till 12-13 procent och Transmode bör fortsätta att ta andelar på den marknaden. Sedan Q3 2012 har bolaget haft en del orderförseningar till följd av tuffa ekonomiska villkor i Europa, men läget förbättrades under Q1 i år och den positiva trenden har sedan dess fortsatt. Detta tillsammans med ett nytt kontrakt från Hutchison, bör ha en positiv effekt på den kommande Q2-rapporten (Carnegie förväntar sig en försäljningsökning om 3,4 procent). Därutöver kommer en fortsatt hård kostnadskontroll att bibehålla bruttomarginalerna på en stabil nivå och att rörelseresultatet ska uppgå till 45 miljoner kronor.

Transmode handlas till ett P/E-tal (13e) om 14.5x, vilket medför att rabatten är 55 procent mot nordiska tillväxtbolag inom tekniksektorn. Det tillsammans med Transmodes stora nettokassa medför att Carnegie anser Transmodes aktie vara köpvärd med en riktkurs på 90 kronor.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.