Ökad osäkerhet inför Millicoms rapport

Carnegie sänker rekommendationen för Millicoms aktie från Köp till Behåll inför bolagets kvartalsrapport den 16 juli. Högre av- och nedskrivningar än förväntat framöver tynger marginalerna och skjuter en omvärdering av aktien på framtiden.


Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie ser en ökad osäkerhet inför Millicoms kvartalsrapport för det andra kvartalet (16 juli) och har tagit ned vinstestimaten för 2014 med 28 procent. Det innebär även att rekommendationen för Millicoms aktie sänks från Köp till Behåll.

Den främsta anledningen bakom de ganska ordentliga estimatnedjusteringarna är de höga ned- och avskrivningarna som Millicom genomför och som nu ser ut att vara mera av bestående art än extraordinära. De ned- och avskrivningar som Millicom gjort under Q4 2013 och Q1 2014 verkar vara en normaliserad nivå snarare än extraordinärt som tidigare indikerat av bolaget. Bland annat påverkar en full konsolidering av verksamheten i Guatemala. Det påverkar visserligen inte kassaflödet eller det underliggande värdet av bolaget, men svag kommunikation med marknaden tynger förtroendet.

Millicom är dock fortsatt konfident kring sin intäktstillväxt och Carnegie håller med. Men avseende rörelsemarginalen är Carnegie mer osäkra. Millicom förväntar sig stabila marginaler medan Carnegie estimerar att dessa kommer falla kvartal över kvartal till följd av aggressiva kampanjer i Colombia (inför det subventionsförbjud som träder i kraft i juli för mobiltelefoner), fortsatta tillväxtsatsningar i Afrika och DTH-lansering i Latinamerika.

När Millicom väl lyckas att stabilisera sina marginaler kommer accelerationen inom intäkterna att gynna kassaflödet. Men detta verkar nu ta längre tid än tidigare förväntat. Därför sänks rekommendationen för Millicoms aktie till Behåll från tidigare Köp och riktkursen från 720 till 700.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.