Köptillfälle i Indien

Indienbörsen har fallit efter den första euforin i samband med den reformvänlige Narendra Modis starka valseger i maj i fjol. Kurserna är nu tillbaka på fjolårets oktobernivåer och Modis kraftfulla reformagenda kommer att lyfta vinsterna och landets aktiemarknad – ett bra köptillfälle.

Av CARNEGIE PRIVATBANK AKTIEMÄKLERI

Vi ser ett bra tillfälle att köpa Indien efter den senaste korrektionen på cirka 10 procent. Enligt vår bedömning har främst temporära faktorer pressat den indiska börsen, Sensex, såsom utebliven räntesänkning i mars, inflationsoro efter kraftiga vinterregn som tros skadat skördarna (senaste siffrorna har minskat den oro), bristande tålamod med reformtakten, svaga Q4 rapporter, stigande oljepriser senaste månaderna och kapitalflöden från Indien till Kina, Ryssland och Brasilien. Men detta är nu inprisat och istället ser vi ett flertal triggers framöver som bör driva Sensex högre.

• Premiärminister Modi agerar och har agerat på sin reformagenda, vilket kommer fortsätta bidra positivt till tillväxten. Bland annat har han infört en omfattande infrastruktursatsning, enhetlig moms och en gruvreform. Fler tillväxtreformer kommer.

• Investeringscykeln är i sin linda och kommer drivas av Modis reformer – det ger ytterligare vinsttillväxt.

• Förväntad EPS för Indien är i dagsläget 16 respektive 18 procent för 2015 och 2016. Högst i Asien.

• Inflationen har kommit under kontroll och fallit ned till 5,5 procent efter att ha taktat kring 18 procent under perioden 2009-13.

• Valutan har varit stabil under det senaste 1,5 åren mot USD, till skillnad från övriga EM-valutor.

• Centralbanken RBI är i en stimulativ fas och sänkt räntan i 2 steg under inledningen av året i takt med att inflationen fallit tillbaka och förväntas sänka igen i juni.

Kontakta din aktiemäklare/rådgivare för information om produkter, strategi, priser och timingaspekter.

 

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.