Tillväxten tar fart i ÅF

Efter årets trista kursutveckling är teknikkonsulten ÅF attraktivt värderad. Vi  tror att botten nu är nådd, förväntar oss att tillväxten i bolaget åter tar fart och tar upp aktien till Köp från tidigare Behåll.

ÅF:s kursutveckling har i år varit allt annat än positiv. Aktien är ned 11 procent i en marknad som är upp 17 procent. Vi tror att botten är nådd och bedömer nuvarande kursnivå som ett attraktivt ingångsläge i aktien. Aktien togs förra veckan upp till Köp från tidigare Behåll medan riktkursen lyftes till 130 kronor (120).

Förutom en attraktiv värdering, motsvarande P/E 14x på våra prognoser för nästa år så förväntar vi oss att bolagets tillväxt åter tar fart. Bolaget har nu integrerat flera viktiga förvärv som bör ge bra stöd åt tillväxten kommande år. Dessutom är bolagets skuldsättning på väg ned och vi bedömer att nettoskulden i förhållande till bolagets EBITDA kommer ned till 1,4x vid årets slut, vilket skapar gott om manöverutrymme för en fortsatt hög förvärvsaktivitet givet bolagets skuldsättningsmål om en nettoskuld på 1,5-2x bolagets rörelseresultat före avskrivningar.

Skulle bolaget lyckas nå upp till hälften av sitt ambitiösa finansiella mål om en omsättning på 2 miljarder euro före 2020 finns stor potential för att skapa signifikanta aktieägarvärden.


ÅF:s aktiekurs 17 oktober 2011 - 25 maj 2015


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.