Veckostrategi från Carnegie Privatbank

Eurozonen i fokus

De finansiella marknaderna har under en längre tid drivits av väldigt stimulativa centralbanker. Denna trend har bekräftats av såväl Fed som ECB under senare tid. Samtidigt har även den politiska miljön blivit mer inriktad mot tillväxtorienterade åtgärder och sammantaget bör ovanstående ge fortsatt stöd åt aktiemarknaden. Denna vecka är det fokus på BNP-statistik för Eurozonen.


Av CARNEGIE PRIVATBANK

Världens aktiemarknader hade åter en god utveckling under föregående vecka och steg med 1-3 procent. Bland annat steg den amerikanska marknaden för en tredje vecka i följd och har hittills under året noterat en uppgång på cirka 15 procent och därmed även nått nya rekordnoteringar. Sedan 2009 (den lägsta nivån på 12 år) har aktiekurserna klättrat 141 procent. Marknaden har fortsatt drivits av stimulativa centralbanker, där bland annat Australien, Sydkorea och Israel helt nyligen sänkt sina styrräntor och därmed följt efter sina större kollegor ECB, FED och BOJ i den globala monetära lättnadstrenden. Marknaden har även fått stöd ifrån bättre än förväntade företagsrapporter för det första kvartalet, framförallt från USA. När 452 av 500 bolag på S&P500 rapporterat har 72 procent slagit marknadens förväntningar, vilket är över det historiska snittet om cirka 65 procent. För innevarande år förväntar sig marknaden en vinsttillväxt om cirka 7 procent.

Denna vecka kommer fokus att vara riktad mot den makroekonomiska statistiken i form av BNP-statistik för Eurozonen, husmarknadsstatistik från USA och konsumentförtroende för maj. Den första regionala PMI-siffran i form av Philly Fed (inköpschefsindex från Philadelphia) för maj kommer på torsdag, vilket blir intressant då det ger en fingervisning om hur tillverkningsindustrin utvecklats under maj. Marknaden förväntar sig en återhämtning och att index ska visa en uppgång till 2,8 från 1,3 föregående månad. En siffra uppemot 10 vore positivt medan ett fall vore negativt.

Den allt svagare makroekonomiska statistiken som är ett resultat av låg ekonomisk aktivitet, speciellt från Eurozonen, har fått centralbankerna att agera. ECB sänkte nyligen sin styrränta med 0,25 procent till 0,50 procent och förlängde de likviditetsstödjande åtgärderna (LTRO) till åtminstone sommaren 2014. Visserligen uteblev mer okonventionella åtgärder (QE) denna gång men ECB är öppna för nya ”kreativa åtgärder” och har fokus på små- och medelstora bolag. ECB upprepade även att centralbanken är redo att agera ytterligare om det skulle behövas. Därför blir veckans kanske viktigaste siffra onsdagens BNP-statistik för Eurozonen under det första kvartalet. Marknaden förväntar sig att den ekonomiska aktiviteten fortsatt att minska och att regionen upplevt en negativ tillväxt om -0,1 procent under kvartalet. Förväntningarna är en återspegling av den svaga makroekonomiska statistiken under kvartalet. Tyskland förväntas ha nolltillväxt medan Frankrike och Italien fortsatt att tappa.

I ljuset av den svaga ekonomiska utvecklingen är det förståeligt att det råder mer tillväxtorienterade strömningar bland europeiska politiker och att även ECB stämmer in i dessa åsikter genom att förorda en förändring av bugetmixen från skattehöjningar mot utgiftssänkningar. Dock under förutsättning att inte avvika från rådande budgetmål. Således kommer det bli mindre budgetåtstramningar än vad som tidigare varit förväntat, vilket är positivt för tillväxten kortsiktigt. Även FED hade en ”mjukare” ton i sin retorik som var klart mer stimulansvänlig. Tidigare har fokus varit på när och hur de extraordinära stimulanserna skulle avslutas, men nu talades det om såväl minskande som ökande stimulanser. Fortsatt stimulerande centralbanker är bra för risktillgångar som aktier.

 

 

Den tekniska analysen indikerar försiktighet

Vi bedömer fortsatt att de positiva fundamentala faktorerna är på plats. Marknaderna befinner sig trots allt fortsatt i en väldigt gynnsam situation, där den ekonomiska tillväxten förhoppningsvis förbättras (med en betydande potential framöver), inflationen är låg eller fallande och centralbankerna har fortsatt stort utrymme att stimulera (hålla låga räntor). I det klimatet har aktier vanligtvis en stark utveckling. En omvärderingsprocess av aktiemarknaden brukar vanligtvis inte inträffa förrän en rejäl överreaktion skett, och där har vi ännu inte varit. Dels har många aktiestrateger varnat för att en större rekyl ska inträffa och dels har många underinvesterade portföljförvaltare väntat på detta för att öka sin exponering. Eftersom aktiemarknaden väldigt sällan agerar efter marknadens förväntningar och det dessutom finns en efterfråga på aktieexponering, känns det i dagsläget inte troligt att vi ska få en större korrektion. Carnegie Privatbank har således fortsatt en 4:a som rekommendation för aktievikten i en blandportfölj.

Men i ett kortare perspektiv kan det finnas anledning till ökad försiktighet. Den tekniska analysen indikerar att börsen är kraftigt överköpt samtidigt som vi befinner oss i den svagare delen av månaden, dvs mellan den 7:e och 23:e. Därutöver befinner sig OMX-index strax under tunga motstånd vis 1240-1255. OMX har stigit med 7,3 procent på 12 börsdagar och vi får gå tillbaka till januari 2012 för att hitta en lika stark börsperiod. En annan intressant faktor som manar till försiktighet är att andelen optimister uppgår till 92 procent (den senaste mätningen från DSI, Daily Sentiment Index) på marknaden. Det är en markant ökning från endast 8 procent i november 2012. Kortsiktigt borde vi således få en rekyl.

 

 

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.