SKF efter vinstvarningen

Fjolåret slutade i moll för SKF, efter att bolaget vinstvarnade strax innan jul. Carnegie bedömer dock att aktien är väl värd att äga under 2014 då dels konjunkturen kommer fortsätta förbättras och dels värderingen är låg relativt sektorkollegor.

 
Av CARNEGIE PRIVATBANK

SKF vinstvarnade sent i december till följd av att bolaget sätter av 3 miljarder kronor (2 miljarder högre än Carnegies estimat) i det fjärde kvartalet inför förväntade böter från EU avseende brott mot konkurrenslagstiftningen. Därtill meddelade kullagerbolaget att försäljningen under fjärde kvartalet i stort sett ligger i linje med de marknadsutsikter som gavs i niomånadersrapporten, men att mixen i försäljningen varit ofördelaktig. I kombination med en något lägre tillverkning än planerat väntades det ha en "något negativ påverkan" på resultatet för kvartalet.

Carnegie Analys sänkte sina vinstestimat för SKF med 4-5 procent för 2013-15 och sänkte riktkursen med 10 kronor till 185 kronor efter vinstvarningen.

Carnegie menar dock att aktien är köpvärd och bedöms vara ett gott val under 2014 eftersom dels osäkerheten kring kartellböterna nu är skingrad och dels bör konjunkturen, om än förskjuten, fortsätta förbättras vilket ledande indikatorer visar (se diagram nedan) och det bör i sin tur leda till högre volymer och förbättrad lönsamhet i takt med att mixen åter förbättras. Därutöver anser Carnegie att värderingen är för låg relativt sektorkollegor.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.