Högre bud krävs

Såväl Astrazeneca som Meda är för tillfället uppvaktade av konkurrenter inom läkemedelsbranschen som vill köpa dem. Bägge bolagen har dock avvisat uppköpsförsöken. Men vilken prislapp krävs för att buden ska gå igenom? Carnegie utreder alternativen.


Av CARNEGIE PRIVATBANK

Sedan årsskiftet har såväl Medas som Astrazenecas aktier gått starkt på börsen till följd av dels goda kvartalsrapporter men främst av envisa rykten om uppköp. Den amerikanska läkemedelssektorn har drivits av en rad strukturaffärer och rykten har även nått de svenska bolagen i sektorn, vilket påverkat bolagens aktiekurser positivt. Och det har inte varit på lösrykta grunder. Under senaste veckan har först Mylan uppgivit att de försökt lägga ett bud om 145 kronor/aktie på Meda och därefter Pfizer gått ut med att de gärna skulle vilja köpa Astrazeneca för en prislapp runt 515 kronor/aktie. I bägge fallen har Astrazeneca och Meda avfärdat uppköpserbjudanden.

I Medas fall anser Carnegie Analys att prislappen är något låg och att det troligtvis krävs ett pris över 150 kronor per aktie för att bolagets största ägare, Stena Group, skulle vara intresserade av att sälja. Carnegie anser att Meda mycket väl på egna meriter kan nå en aktiekurs runt 135 kronor under kommande kvartal till följd av att den organiska tillväxten nu börjat ta fart. Vid 145 kronor, som visserligen medför en stor premie mot rådande kurs, skulle Meda handlas till ett P/E-tal om 14x på 2015 års förväntade vinster, vilket skulle vara i linje med andra specialty pharma-bolag och stora läkemedelsbolag.

Enligt uppgifter har Pfizer sedan årsskiftet försökt förhandla med Astrazeneca om ett uppköp vid ett flertal tillfällen utan framgång. Pfizer har sagt att man är villig att betala 515 kronor per aktie, vilket var en god budpremie relativt de 417 kronor per aktie som kursen var i mitten av april. Carnegie Analys anser dock även i detta tillfälle att budpriset är för lågt. Carnegies riktkurs för aktien är 520 kronor, vilket bedöms vara en rimlig nivå utan ett bud, med tanke på bolagets snabbt förbättrade forskningsportfölj. Pfizer uppger att de anser de bägge bolagen passar väl ihop och Carnegie bedömer att Pfizer mycket väl kan komma tillbaka ännu en gång med ett högre bud för att övertyga styrelsen om ett samgående. Pfizer har en deadline för ett offentligt bud på Astrazeneca som sträcker sig till den 26 maj.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.