Veckostrategi från Carnegie Privatbank

STRATEGI

Rapporterna visar vägen

Marknaden kommer under innevarande vecka att flytta fokus från makro- till mikroekonomi och noga följa rapportperioden. Efter denna vecka kommer marknaden att kunna skönja en tydlig rapporttrend för Q1, eftersom en mängd storbolag i såväl USA som Sverige rapporterar.


Av CARNEGIE PRIVATBANK

Världens aktiemarknader har präglats av riskvilja och har överlag haft en stark utveckling under det första kvartalet. Det breda börsindexet MSCI World har stigit med 6,5 procent sedan årsskiftet, men bilden är fragmenterad. Aktiemarknaderna i Japan (+28), USA (+10) och Sverige (+8) har stigit relativt mycket medan Eurozonen generellt (Tyskland upp 2,5 procent medan Italien och Spanien var ned 6 respektive 2 procent) och emerging markets (BRIC) noterat nedgångar.

Men det ser inte lika starkt ut för företagen. Marknaden räknar i dagsläget med att vinsterna under det första kvartalet ska falla med -1,4 procent på S&P500 jämfört med det första kvartalet 2012 och därmed bli det första negativa kvartalet sedan 2009. Även om det inte är något större fall så innebär det att en lång trend av ökande bolagsvinster bryts. Hittills har 31 bolag av de 500 rapporterat och 70 respektive 56 procent av bolagen har slagit marknadens vinst- respektive försäljningsestimat. Denna vecka kommer rapportfloden att vara massiv från såväl USA som Sverige. På onsdag inleder SKF den svenska rapportfloden och återföljs av bland annat Getinge, MTG, Tele2, TeliaSonera, Millicom och Nokia. I USA rapporterar alla de stora bolagen såsom Google, Microsoft, Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Intel och Johnson&Johnson.

Men den tillväxtoro vi sett under de senaste veckorna, till följd av bland annat svag amerikansk statistik i form av ISM, sysselsättningssiffror och detaljhandel, har medfört att det råder stort fokus på makroekonomisk statistik för tillfället. Även övriga större marknader har upplevt en något svagare statistik senaste månaden (se diagram nedan). Marknaden har under inledningen av året börjat justera upp sina tillväxtestimat för kvartalet och nu ligger dessa kring 3-4 procent i årstakt, vilket är betydligt över den tillväxt vi såg under det fjärde kvartalet. I morgon, tisdag, kommer marknaden därför att följa hur den amerikanska industriproduktionen utvecklats under mars. Marknaden förväntar sig att den ökat med 0,3 procent under månaden.

Rekyler utgör köptillfällen

Nu startar rapportperioden för det första kvartalet på allvar. Hur ser företagen på sin omgivning och rådande marknadsförutsättningar? Nu har bolagen visserligen varit relativt försiktiga i sina prognoser inför kvartalet och marknaden har till viss del diskonterat detta, vilket är speciellt tydligt inom verkstadssektorn. De större exportberoende amerikanska börsbolagen har haft en viss motvind från en något starkare dollar och svaga europeiska marknader. Det samma gäller de svenska bolagen (här slår istället en stark krona). Men det krävs förmodligen uppemot en 10 procentsrörelse i valutakurserna för att det ska få ett betydande genomslag på vinsterna och där är vi inte i dagsläget.

Stigande kurser och stillastående/fallande vinstförväntningar har medfört att värderingen stigit och det framåtblickande P/E-talet på S&P500 har stigit upp emot 13,7x idag. Värderingsökningen är naturlig till följd av de framsteg som dels konjunkturen gjort och dels de stabiliserande och stimulerande åtgärder som världens större centralbanker genomfört. I ett mer stabilt marknadsläge, förvisso i en lågtillväxtmiljö, bör P/E-talen kunna handlas upp mot 14-15 utan att det bör vara för ansträngt, men det är ett känsligt läge och det gäller att inte tillväxtförhoppningarna börjar falna. För närvarande förväntar sig marknaden att den globala vinsttillväxten ska uppgå till 10 procent kommande 12-månader. Det är inte högt ur ett historiskt perspektiv, men bolagen rapporterar redan idag rekordmarginaler och befinner sig därför redan på en hög nivå.

Marknaderna befinner sig dock trots allt fortsatt i en väldigt gynnsam situation, där den ekonomiska tillväxten förbättras (med en betydande potential framöver), inflationen är låg eller fallande och centralbankerna har fortsatt stort utrymme att stimulera (hålla låga räntor). I det klimatet har aktier vanligtvis en stark utveckling. Men investerarna är väldigt positiva för tillfället (negativt) och kortsiktigt bör det sannolikt snart komma en rekyl (som även kan ta form av en konsolidering i tid, dvs en sidlänges gående marknad). Vi ser dock fortsatt rekyler som bra köplägen och Carnegie Privatbank har fortsatt aktievikten 4 (övervikt) på en skala 1-5 för andelen aktier i en global blandportfölj.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.