Fallhöjd i Swedish Match

NYHET

Carnegie Analys anser fortsatt att Swedish Match aggressiva prishöjningsstrategi på den svenska snusmarknaden har misslyckats och nu slår tillbaka mot bolaget i form av tappade marknadsandelar. Rekommendationen är att fortsätta sälja aktien inför den kommande kvartalsrapporten.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Swedish Match har under ett flertal år gynnats av en aggressiv prishöjningsstrategi på den svenska snusmarknaden. Men i takt med att fler konkurrenter tagit sig in på marknaden och genom priskrig tagit marknadsandelar har startegin slutat fungera och istället blivit kostsam för företaget. Visserligen har Swedish Match aktiekurs haft en svag utveckling samtidigt som utländska konkurrenter/kollegor fått se sina kurser stiga kraftigt på sistone. Det har medfört att relativvärderingen nu blivit rimlig, men trots detta bedömer Carnegie Analys att problemen på den svenska snusmarknaden kvarstår, och prishöjningar som tidigare drev aktien är i nuläget osannolika, vilket även framöver bör tynga aktien.

Carnegie Analys bedömer att Swedish Match första kvartal kommer vara relativt svagt med svåra jämförelsetal, negativa valutaeffekter och fortsatt tappade marknadsandelar. Den skandinaviska snusmarknaden bör rapportera något lägre vinster jämfört med föregående år och den stabila amerikanska snusmarknaden bör tyngas av expansionskostnader. Cigarrverksamheten inom massmarknadscigarrer har fortsatt positiva framtidsutsikter för 2013, men inställda kampanjer under det senaste året kan temporärt ha haft en negativ effekt på vinsttillväxten.

Priskriget på den svenska marknaden pågår alltjämt, där Imperial är en ny konkurrent att ta marknadsandelar efter att JTI reducerade vikten i sina dosor under januari. Så länge prissänkningar leder till marknadsandelar kommer konkurrenter att utmana Swedish Match höga snusmarginal om 55 procent. Swedish Match aktiekurs har som vi nämnde ovan visserligen fallit, men värderingen är fortsatt 14,4x (12 månaders framåtblickande P/E-tal) vilket är i linje med det historiska snittet om 14,7x. Ett fortsatt priskrig med förlorade marknadsandelar som följd bör kunna pressa kursen ytterligare och Carnegie Analys upprepar därför sin säljrekommendation för aktien med riktkursen 190 kronor.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.