Svenska småbolag försiktigt positiva

NYHET

Carnegies index över svenska småbolagssentimentet visar fortsatt stabilitet och noteras betydligt över noteringarna från i höstas. Indexet följer således samma trend som andra sentimentsindex visat för det första kvartalet. En positiv faktor var efterfrågesituationen.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Ungefär varannan månad genomför Carnegie Analys en undersökning bland svenska småbolags VD:ar eller deras ekonomichefer och frågar hur de ser på framtiden i ett kortsiktigt perspektiv (kommande 3 månader). Frågorna omfattar de tre områdena efterfråga, priser och kostnader och det sammalagda svaret ger en siffra på mellan 0-100 där 50 indikerar en oförändrad situation (precis som amerikanska ISM-index som mäter inköpschefernas framåtblickande syn).

Den helt färska aprilsiffran uppgick till 51, vilket var samma resultat som i februari. Det är dock på samma nivåer som i april 2012 och en betydlig förbättring från indexnivåerna runt 40 som vi hade under hösten 2012. Efterfrågekomponenten förbättrades i aprilmätningen, vilket är positivt, medan pris- och kostnadsutvecklingskomponenterna föll sedan förra mätningen. Den förbättring som småbolagen sett sedan i höstas följer samma mönster som vi sett i andra sentimentsindikatorer såsom Swedbanks PMI (inköpschefsindex) och statliga KI-barometern. Nedan ses sentimentindexet relativt börsindexet CSX, Carnegies småbolagsindex.

 

 

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.