Veckostrategi från Carnegie Privatbank

STRATEGI

Amerikansk statistik i fokus

Börserna har fortsatt att visa styrka. Cypern gav aldrig något köptillfälle, marknaden såg igenom det och bedömde att den finansiella effekten var för begränsad för att verkligen betyda något. Men är börsen lika stark ifall den amerikanska statistiken börjar visa svaghet? Måndagens ISM-siffra var svagare än förväntat och på fredag kommer den viktiga sysselsättningsstatistiken för mars.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Turbulensen kring Cypern lyckades inte knäcka den positiva börstrenden. Många investerare hade hoppats att cypernkrisen skulle pressa kurserna och skapa ett bra köptillfälle, men så blev det inte. Marknaden såg igenom det och ansåg att den finansiella effekten var för begränsad för att verkligen betyda något. Cypern är helt enkelt inte tillräckligt betydelsefull för att få en större inverkan på den globala ekonomin och dess finansiella system. Men den effekten skulle en svagare amerikansk tillväxt förmodligen få. 

Den amerikanska statistiken har varit relativt stark sedan hösten 2012 men har under den senaste månaden åter försvagats en aning (se diagramet nedan). Under gårdagen (måndag) kom ISM-index (inköpschefsindex för den tillverkande industrin) in svagare än väntat och noterade 51,3 för mars mot 54,2 under februari. Visserligen över genomsnittet för Q4 2012 på 50,6 men det bröt den positiva trenden vi haft de senaste 4 månaderna. Under den senaste tiden har även såväl bostadsstatistiken som industriorder och konsumentförtroendet varit på den svaga sidan. Amerikanska budgetnedskärningar och förnyad oro inom eurozonen har naturligtvis haft en negativ effekt. Samtidigt indikerar den makroekonomiska statistiken under årets första kvartal att den amerikanska BNP-tillväxten troligtvis kommer att hamna kring 3 procent i årstakt för perioden, vilket är en betydande skillnad mot det fjärde kvartalets (2012) 0,4 procent. Ett flertal analyshus har även under den senaste tiden justerat upp sina BNP-estimat. Den viktigaste komponenten för den ekonomiska återhämtningen är dock sysselsättningen (Federal Reserve följer den noggrant) och den har hittills visat styrka. 

Den senaste sysselsättningssiffran för februari var stark och visade att den amerikanska ekonomin skapade 236 000 nya arbetstillfällen under månaden mot förväntade 165 000. Den totala arbetslösheten föll samtidigt från 7,9 till 7,7 procent. På fredag anländer sysselsättningsstatistiken för mars och den amerikanska ekonomin förväntas ha skapat 200 000 nya arbetstillfällen under månaden. Det är naturligtvis positivt ur ett tillväxtperspektiv att sysselsätningen förbättras och kan USA:s ekonomi fortsätta att skapa ca 250 000 arbeten i månaden bör landet kunna uppnå en BNP-tillväxt kring 3 procent, vilket är betydligt över rådande marknadsförväntningar kring 2 procent för 2013. Å andra sidan skulle en svagare än förväntad arbetsmarknadsstatistik på fredag, tillsammans med den senaste tiden lite svagare makroekonomiska siffror, medföra att det i dagsläget mycket positiva börssentimentet skulle kunna få sig en törn.

Valutaeffekter inför rapportperioden

 

Vi närmar oss nu rapportperioden för det första kvartalet. De flesta börsbolagen bör vid det här laget ha en ganska klar överblick över kvartalet och vi bör snart se de första vinstvarningarna. Visserligen har bolagen varit relativt försiktiga i sina prognoser inför kvartalet och marknaden har till viss del diskonterat detta, vilket är speciellt tydligt inom verkstadssektorn. De större exportberoende amerikanska börsbolagen har haft en viss motvind från en starkare dollar och svaga europeiska marknader. Det samma gäller de svenska bolagen (här slår istället en stark krona). Dollarn har stärkts med nästan 3 procent mot euron sedan årsskiftet och kronan med 3,5 procent. Det krävs förmodligen uppemot en 10 procentsrörelse för att det ska få ett betydande genomslag på vinsterna, men bolagsanalytikerna har redan uppmärksammat detta och börjat revidera vinstförväntningarna på börsbolagen. 

Stigande kurser och stillastående/fallande vinstförväntningar har medfört att värderingen stigit och det framåtblickande P/E-talet på S&P500 har stigit upp emot 13,7x idag. Värderingsökningen är naturlig till följd av de framsteg som dels konjunkturen gjort och dels de stabiliserande och stimulerande åtgärder som världens större centralbanker genomfört. I ett mer stabilt marknadsläge, förvisso i en lågtillväxtmiljö, bör P/E-talen kunna handlas upp mot 14-15 utan att det bör vara för ansträngt, men det är ett känsligt läge och det gäller att inte tillväxtförhoppningarna börjar falna. För närvarande förväntar sig marknaden att den globala vinsttillväxten ska uppgå till 10 procent kommande 12-månader. Det är inte högt ur ett historiskt perspektiv, men bolagen rapporterar redan idag rekordmarginaler och befinner sig därför redan på en hög nivå. 

Marknaderna befinner sig dock trots allt fortsatt i en väldigt gynnsam situation, där den ekonomiska tillväxten förbättras (med en betydande potential framöver), inflationen är låg eller fallande och centralbankerna har fortsatt stort utrymme att stimulera (hålla låga räntor). I det klimatet har aktier vanligtvis en stark utveckling. Men investerarna är väldigt positiva för tillfället (negativt) och kortsiktigt bör det sannolikt snart komma en rekyl (som även kan ta form av en konsolidering i tid, dvs en sidlänges gående marknad). Vi ser dock fortsatt rekyler som bra köplägen och Carnegie Privatbank har fortsatt aktievikten 4 (övervikt) på en skala 1-5 för andelen aktier i en global blandportfölj.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.