Sälj Husqvarna – köp Sandvik

NYHET

Carnegie Analys bedömer att det nu är ett bra tillfälle att genomföra ett aktieskifte inom verkstadssektorn, som haft en relativt svag utveckling hittills under året. Rådet är att köpa Sandvik som gynnas av sina tidigt cykliska egenskaper och sälja Husqvarna som har strukturella problem.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Verkstadssektorn har haft en relativt svag utveckling på Stockholmsbörsen hittills i år och stigit knappa 5 procent mot OMXS30 som är upp 7,5 procent. Två aktier som presterat betydligt sämre är Sandviks och Husqvarnas som fallit med cirka 3 procent sedan årsskiftet. Men Carnegies syn på bolagen skiljer sig väsentligt åt. Sandviks aktie har en betydande potential framöver medan det finns ytterligare nedsida i Husqvarnas.

Carnegie analys menar att en kommande svag Q1-rapport nu är inprisad i Husqvarnas aktiekurs, men inte att även Q2 kommer att vara svag. Carnegie Analys anser att det finns en stor risk för att även det andra kvartalet kommer att bli svagt, vilket skulle vara illavarslande eftersom Husqvarnas första halvår står för 90 procent av bolagets helårsresultat. Husqvarna behöver höja sina marginaler för att försvara dagens värdering, vilket Carnegie bedömer kommer ta tid eftersom utsikterna för Europa, som står för alla vinster, är dystra och det kommer ta lång tid att förbättra lönsamheten i USA (i dagsläget förlustbringande). Carnegie Analys har riktkursen 35 kronor och vid den nivån bedöms aktien vara rättvist värderad med tanke på de svåra förutsättningarna för bolaget.

Sandvik har betydligt bättre potential med sina tidigt cykliska egenskaper. Det nyligen omstrukturerade bolaget borde bli en av de första att gynnas av en återhämtning i den globala ekonomin som vissa ledande indikatorer nu indikerar (exempelvis tyska IFO). Aktiekursen har hittills hållits tillbaka av bolagets exponering mot gruvindustrin, som för tillfället har motvind i form av fallande råvarupriser. Men Carnegie anser att många gruvbolag kommer att fokusera på att investera i sina befintliga gruvor för att få upp produktiviteten i dessa. Således är Carnegie ej oroliga för en skarp ordernedgång för Sandviks gruvutrustning. Carnegie menar även att Sandvik bör kunna öka försäljningstillväxten inom emerging markets, ett område där Sandvik underpresterat relativt sina konkurrenter. Carnegie har en riktkurs på 115 kronor, men ser potential även utöver denna nivå.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.