Ljusare framtid för Astrazeneca?

NYHET

Astrazeneca har haft en relativt svag kursutveckling under de senaste fem åren. Men den nyligen genomförda kapitalmarknadsdagen gav positiva signaler och Carnegie bedömer att kursen förmodligen har bottnat.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Astrazenecas kapitalmarknadsdag i USA i slutet av förra veckan gav betydligt mer positiva signaler än vad Carnegie Analys hade förväntat sig. De mer positiva tongångarna kommer verka positivt för bolagets vinstutsikter och därmed även för sentimentet kring aktien. Bolaget uppgav att deras forskningsportfölj för produkter i sen utvecklingsfas kommer förbättras under de kommande åren samt att kostnaderna kommer bibehålls på relativt oförändrade nivåer trots de tillväxtinvesteringar som görs. Stöd från en förbättrad försäljning- och vinstutveckling kommer även från Brilinta, Diabetesportföljen samt utvecklingen i Japan och Emerging markets. 

Carnegie Analys kommer till följd av kapitalmarknadsdagen att höja de långsiktiga försäljnings- och vinstestimaten (rörelseresultatet) med 12 respektive 10 procent. Samtidigt medför det att osäkerheten kring hur långt ned vinsterna kan falla minskat. Dock bedömer Carnegie Analys fortsatt att vinsterna kommer vara 18 procent lägre 2018 än 2013, dvs vinsterna kommer att vara i en fallande trend under ytterligare fem år. Väderingen är inte speciellt attraktiv utan aktien handlas på P/E 9x för vinsten 2013 vilket är rimligt. Carnegie har lyft målkursen från 290 till 320 kronor och menar att det råder ett intressant och spännande läge i aktien, där investerare väger det korta mot det långa perspektivet, men anser i dagsläget inte att uppsidan är tillräcklig för att höja aktierekommendationen utan återupprepar Behåll.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.