Tele2 - högutdelaren

NYHET

Carnegie Analys förväntar sig att Tele2 kommer att dela ut motsvarande 14 procent av sitt marknadsvärde under de kommande 14 månaderna. Och totalavkastningen kan bli hela 30 procent.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie Analys anser att bolagets aktie är billig inför den kommande utdelningen och att aktien har goda möjligheter att utvecklas bättre än såväl sektorn som sina konkurrenter framöver. Under de kommande 14 månaderna förväntar sig Carnegie att Tele2 kommer dela ut cirka 14 procent av sitt marknadsvärde, medan den europeiska sektorn förväntas dela ut 11 procent. Om vi antar en oförändrad P/E-multipel, vilket är konservativt, blir totalavkastningen hela 30 procent under de kommande 15 månaderna. 

Carnegie Analys bedömer således att Tele2:s aktie kommer utvecklas betydligt bättre än sina sektorkollegor dels till följd av ovanstående och dels tillföljd av en överlägsen försäljningstillväxt och en solid finansiell situation. Dessutom handlas Tele2:s aktie i skrivande stund till ett P/E-tal om 11,2x mot sektorsnittet 11,7x. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.