Ljusare tider för europeisk banksektor

Investerarnas pessimism till bankaktier är i nuläget i nivå med den som rådde under finanskrisen. Men läget är tvärtom hoppfullt och situationen innebär ett attraktivt läge i sektorn. Det menar Carnegies Investement Strategy, som  ser ett flertal faktorer som talar för att europeisk banksektor går en ljusnande framtid till mötes.

Den europeiska banksektorn har haft en svag inledning på året. Såväl tillväxt- som deflationsoro har slagit mot sektorn. Därutöver trädde EU:s nya regelverk för banker i kraft vid årsskiftet, vilket tvingar ägare och långivare att bära en större börda om en bank hamnar i kris, vilket särskilt pressat den italienska banksektorn. Även oron för negativa räntor har tyngt, då dessa slår mot bankernas lönsamhet samt leder till en ökad systemrisk.

Sedan mitten på februari har dock den europeiska bankmarknaden stabiliserats, bland annat efter mer stimulativ penningpolitik, särskilt från ECB. ECB tillkännagav också att man kommer försöka avstå från att hålla räntorna djupt nere i negativt territorium, vilket var en positiv signal för banksektorn.

ECB vill värna banksektorn genom billiga och långa lån där bankerna till och med kan få betalt om de ökar kreditgivningen! Bankpessimismen bland investerarna är i dag i nivå med den som rådde under finanskrisen – men situationen är annorlunda. ECB:s generösa likviditetstimulanser gör att risken för bankrusningar är mycket låg. 2008 var situationen skakig på bostadsmarknaden och bankerna hade stor exponering mot hävstångsprodukter vilket inte är fallet i dag. Visserligen pressar det låga oljepriset banker med lån till energisektorn, men många banker bör kunna hantera reserveringarna och den billiga energin gynnar hushåll och den ekonomiska tillväxten, vilket är positivt för banker som är en konjunkturkänslig sektor.

ECB:s stresstester och tillgångsöversyn i banksektorn visade dessutom att bankerna i Europa har tillräckligt med buffert-kapital. Oron för negativa lönsamhetseffekter på bankernas räntenetto på grund av negativa styrräntor och frågetecknen kring tillgångarnas värde reflekteras till stor del i dagens låga värderingar, samtidigt som den allt bättre tillväxten i Europa bör kunna lyfta bankaktierna.

Samtidigt kommer också positiva nyheter från den hårt drabbade italienska banksektorn där balansräkningarna håller på att städas från dåliga lån (så kallade NPL). I dagarna har ECB gett tillstånd för samgåendet mellan de italienska bankerna Banca Popolare di Milano och Banco Popolare, vilket är positivt och kan öka konsolideringstakten inom såväl den italienska som europeiska banksektorn.

Den europeiska banksektorn har fortsatt en mycket attraktiv värdering, och fallit med 30 procent på kort tid, med ett P/B-tal på 0,60 och P/E på låga 10x respektive 8,7x på 2016 och 2017 års estimat och en direktavkastning på 4,1 procent. Även om rapporterna för det fjärde kvartalet överlag var bra, så är marknadens förväntningar lågt ställda, med en obetydlig vinsttillväxt i år.

Kontakta din aktiemäklare/rådgivare för strategi, produktval, priser och timingaspekter.

 

P/B-talet för den europeiska banksektorn 

P/B-talet för den europeiska banksektorn

 

 

Europeiska banker relativt europeiskt börsindex

Europeiska banker relativt europeiskt börsindex

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.