Dags att ta position i HM!

NYHET

Carnegie Analys ser en betydande potential i H&M i såväl det korta som det långa perspektivet, efter en svag utveckling i både den operativa verksamheten som i aktien under det senaste halvåret. Marknaden är överlag negativ till aktien, men en sentimentsvändning ligger inom räckhåll. Köp aktien redan nu.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

I närtid kommer H&M att möta väldigt tuffa jämförelsetal, där bolaget under mars föregående år hade en försäljningsökning på 16 procent för jämförbart butiksbestånd. Den kalla vintern indikerar dessutom att bolaget och dess konkurrenter kommer att rapportera en ganska skarp nedgång. Men det blir bättre redan under april (-10 procent försäljningsutveckling för jämförbart butiksbestånd) och den senaste detaljhandelsstatistiken från Tyskland (ca 25 procent av H&M:s försäljning) indikerar en utplaning av försäljningsnedgången. 

Det indikerar att den förväntade svaga utvecklingen under det första halvåret successivt kommer att förbättras och att det andra halvåret blir betydligt bättre till följd av såväl lättare jämförelsetal som klart förbättrade rörelsemarginaler. Marknadssentimentet är i dagsläget väldigt negativt och antalet säljrekommendationer är dubbel så många som köprekommendationerna. Carnegie Analys bedömer att det negativa sentimentet kommer att förändras under de kommande månaderna i takt med att det första, och tuffa, halvåret väl passerar och att det redan nu bör vara dags att ta en position i aktien. Carnegie Analys upprepar sin köprekommendation och riktkursen 250 kronor.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.