Förvärv stärker Inwido

Förra veckan kommunicerade fönster- och dörrtillverkaren Inwido ytterligare ett förvärv. Bolaget köper danska Outrup Vinduer & Døre, vilket potentiellt bör addera omkring 3-4 procent på Inwidos omsättning respektive vinst från 2018. Förvärvet belyser den fortsatta M&A-potentialen på en fragmenterad marknad, och vi har fortsatt svårt att förstå Inwidos attraktiva värderingsrabatt mot sektorn.

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Vi tror att Inwidos danska förvärv på sikt kan nå en rörelsemarginal i paritet med Inwidos nuvarande danska verksamhet, som genererar högre marginaler än bolagets genomsnittsmarknad. Under 2015 uppvisade bolagets danska verksamhet en rörelsemarginal om 16,1 procent, att jämföra med bolagets totala rörelsemarginal om 11,3 procent. Prislappen på förvärvet tros ha legat på en värdering om omkring 6-7x EV/EBIT.

Vi förväntar oss att synergieffekterna från Inwidos förvärv drivs av sänkta inköpskostnader, produktionseffektiviseringar samt ett större fokus mot lönsamhet snarare än aggressiv tillväxt.

Sammantaget ställer vi oss positiva till förvärvet och vi bedömer även att bolagets framtida möjligheter att konsolidera marknaden är mycket goda, vilket talar för en uppvärdering av aktien.

I dag handlas Inwido-aktien till en attraktiv rabatt om cirka 20 procent mot sektorn. Carnegie Analys upprepar sin positiva syn på aktien och har sedan tidigare en riktkurs om 120 kronor, vilket motsvarar omkring 20 procent uppsida för aktien.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.