Veckostrategi från Carnegie Privatbank

STRATEGI

Fokus på amerikansk statistik

Den starka utvecklingen fortsatte under förra veckan på världens börser. Negativa nyheter biter inte på det positiva sentimentet och börsernas positiva trend är intakt. Hur länge kan det fortsätta? Aktieomgivningen är gynnsam och ännu verkar inte värderingen begränsande. Ur ett historiskt perspektiv kan trenden mycket väl fortsätta, men kortsiktigt bör vi få en rekyl. Denna vecka kommer de finansiella marknaderna främst rikta blickarna mot den amerikanska statistiken. 

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Världens aktiemarknader hade återigen en stark utveckling under förra veckan. Samtliga större marknader utvecklades positiv med undantag från Kina som återigen föll. Därmed fortsäter den trend som vi sett sedan årsskiftet, där Sverige, Tyskland och USA är upp 6-10 procent medan Europa haft en svagare utveckling och Kina noterat nedgångar. En ganska fragmenterad bild således så här långt in på börsåret 2013. 

Förra veckan avslutades med en stark amerikansk sysselsättningssiffra för februari, som visade att den amerikanska ekonomin skapade 236 000 nya arbetstillfällen under månaden mot förväntade 165 000. Den totala arbetslösheten föll samtidigt från 7,9 till 7,7 procent. Det är naturligtvis positivt ur ett tillväxtperspektiv att sysselsätningen förbättras och kan USA:s ekonomi fortsätta att skapa ca 250 000 arbeten i månaden bör landet kunna uppnå en BNP-tillväxt kring 3 procent, vilket är betydligt över rådande marknadsförväntningar kring 2 procent. I ett historiskt perspektiv har börsen (S&P500) oftast utvecklats väl när sysselsättningen förbättrats (se graf nedan) vilket bådar gott för framtiden. Nu ska man väl dock ha i åtanke att börsindexen är på relativt höga nivåer i dagsläget (som vi också ser i grafen). 

I ett kortare perspektiv kan dock den förbättrade sysselsättningen komma att verka lite negativt på marknaderna och orsaken är Federal Reserve. Centralbanken har annonserat att de ska överge stimulanserna vid en arbetslöshet kring 6,5 procent och i fall de rådande månadssiffrorna håller i sig är vi snart där (inom 6-12 månader). Ifall vi jämställer ett borttagande av stimulanser med en räntehöjning finns det ett visst mönster att ta fasta på. Det har varit tre räntehöjningsperioder under de senaste 20 åren (1993, 1999 och 2004). Erfarenheten från dessa är att börsen går ganska svagt inför och efter första höjningen. När väl en räntehöjningsperiod har inletts försvinner dramatiken kring höjningarna. Marknaden vänjer sig och andra faktorer är viktigare. Så det är trendskiftet från stimulanser till åtstramningar som är negativt. Marknaden kommer högst sannolikt att börja fokusera allt mer på detta framöver. 

Denna vecka kommer vara relativt nyhetssvag. Fokus kommer att vara på onsdagens detaljhandelsstatistik, NFIB-index (mäter sentimentet bland USA:s småbolag) på tisdag samt fredagens amerikanska industriproduktionssiffra och konsumentförtroende. Marknaden förväntar sig att konsumenterna ökat shoppingaktiviteten och att detaljhandeln stigit med 0,5 procent under månaden. Privatkonsumtionen utgör cirka 70 procent av USA:s BNP och ungefär hälften av privatkonsumtionen utgörs av detaljhandelsförsäljningen. Det är således en viktig siffra att följa inte minst inför de fortsatta budgetförhandlingarna mellan demokrater och republikanerna och den effekt som de automatiska budgetnedskärningarna kan få på USA:s BNP.  

Trend, värdering och rekyl

Marknadens skifte från oro till riskaptit har varit relativt snabb och den stora oron för en svag makroekonomisk statistik som vi såg under hösten 2012 har reverserats. Dels har statistiken förbättrats under vintern, speciellt ledande indikatorer såsom amerikanska ISM-index och tyska IFO-index och dels har marknaderna börjat se igenom ett svagt 2013 i tillväxttermer och istället fokuserar på 2014-15. Marknaderna befinner sig dessutom trots allt fortsatt i en väldigt gynnsam situation, där den ekonomiska tillväxten förbättras (med en betydande potential framöver), inflationen är låg eller fallande och centralbankerna har fortsatt stort utrymme att stimulera (hålla låga räntor). I det klimatet har aktier vanligtvis en stark utveckling. 

Nu har redan aktiemarknaderna haft en god utveckling och exempelvis amerikanska Dow Jones befinner sig på nya rekordnoteringar. Men uppgången har inte medfört att värderingen blivit ansträngd. Vid de senaste två topparna på Dow Jones, år 2000 och 2007, handlades indexet till P/E 26x respektive 17x, medan dagens värdering är 13x (se graf nedan). Världs-indexet MSCI World handlas till ett P/E-tal om 14,5x, vilket är under dess historiska snitt. Samtidigt ger indexet en direktavkastning om 2,8 procent vilket är i linje med dess 42-åriga medianvärde. Inte heller vinstförväntningarna bör vara för höga. För närvarande förväntar sig marknaden att den globala vinsttillväxten ska uppgå till 10 procent kommande 12-månader. Det ger ett P/E-tal om 13x, vilket är attraktivt relativt sitt medianvärde under de senaste 25-åren på 15x.  Det är inte heller ovanligt att aktiemarknaden befinner sig i längre upptrender. Exempelvis visar en genomgång över de fem senaste åren att vi haft fyra liknande starka upptrender som vi nu upplever. Två av dessa har pågått under ungefär lika lång tid som den nuvarande medan två har pågått betydligt längre. Således finns det ingen större anledning att oroa sig över att den rådande trenden varit så stark eller att värderingen skulle börja verka begränsande.

Kortsiktigt kommer det sannolikt snart en rekyl (som även kan ta form av en konsolidering i tid, dvs en sidlänges gående marknad) och för den med kortare horisont är en ökad vaksamhet på sin plats. Men efter den senaste tidens starka kursuppgångar är det många på marknaden som pratar om en rekyl och när något är konsensus brukar det ju vanligtvis inte inträffa. Det är dessutom oftast svårt att förutspå det korta tradingklimatet och är du mer långsiktig är det förmodligen bättre att vara investerad och följa med i den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.