För tidigt att köpa Millicom!

NYHET

Carnegie Analys menar att det är för tidigt att bli positiv till Millicoms aktie. Visserligen spår Millicom förbättrad tillväxt framöver, men innan det händer kommer marginalerna att pressas ytterligare. I valet mellan den korta och den långa synen väljer Carnegie den korta och upprepar sin säljrekommendation.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Millicom meddelade även att bolaget skjuter till ytterligare 85 miljoner dollar till onlineverksamheten och går därmed upp i ägande från 20 till 35 procent i två internetföretag. De ökar investeringarna vilket kommer leda till att bolaget hamnar i övre delen av sitt kostnadsintervall. Bolaget behåller sina prognoser för Online, att vara break-even 2015. 

Millicom uppgav att rörelsemarginalen efter bolagskostnader och exklusive Onlineverksamheten bedöms falla till 37 procent under 2013 och till 35 procent 2014, vilket är betydligt under de 40 procent som rådde under 2012. Marknaden förväntade sig 38 procent för 2014 och estimaten behöver således komma ned. Carnegie Analys tar ned vinstestimaten med 2 procent för 2013 och med 12 procent 2014. 

Investeringsprognosen var också högre än förväntad, vilket medför att Carnegie behöver ta ned sina kassaflödesestimat och därmed utdelningsprognosen från 4,1 dollar/aktie till 2,9 dollar/aktie. Bolaget gjorde även klart att ifall de går vidare med uppköpet av den colombianska partnern UNE, kommer det inte att bli några extra utdelningar eller återköp av egna aktier. 

Sammantaget anser Carnegie att det är för tidigt att köpa aktien, som har haft en mycket svag kursutveckling det senaste året (se digram). Men Millicoms aktie handlas fortsatt till ett P/E-tal om 14x för 2014, vilket ger en premie om drygt 20 procent mot konkurrenter. Carnegie sänker riktkursen från 485 till 450 kronor och återupprepar säljrekommendationen för Millicom.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.