Nedsiderisk inför Elektarapport

NYHET

Elektas premiärvisning av sin nya Linac-plattform under helgen bådar gott för den framtida försäljningen. Men inför morgondagens rapport anser Carnegie Analys att risk/rewarden är svag. 

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Carnegie Analys var imponerade av Elektas nya Linac-plattform, Versa HD, som bolaget presenterade i helgen. Genom Versa HD har Elekta förstärkt sitt produkterbjudande ordentligt, speciellt relativt huvudkonkurrenten Varian. Versa HD kommer att markant (med 30-50 procent) ta ned behandlingstiden och blir ett vasst vapen i främst konkurrensen på den amerikanska marknaden, där Elekta är betydligt mindre än Varian. Carnegie Analys kommer dock inte att förändra några estimat till följd av den nya produktlanseringen utan kvarstår med förväntningarna om en organisk försäljningstillväxt på 12 procent för nästa år, vilket exempelvis är nästan dubbelt så högt som tillväxten inom Varians onkologiverksamhet. 

Samtidigt upprepar Carnegie Analys återigen att det fortsatt råder ganska svag risk/reward inför morgondagens (tisdag) kvartalsrapport (Q3) för Elekta. Visserligen har aktiekursen kommit ned en del inför rapporten och sedan Carnegie första gången utfärdade en varning för nedsiderisken, men osäkerheten kvarstår och Carnegie bedömer fortsatt att Elekta kommer tvingas sänka sin helårsprognos till följd av valutaeffekter och legala kostander relaterade till den pågående stämningen från Varian. Carnegie Analys håller således kvar sin Behåll-rekommendation för Elekta och riktkursen 100 kronor för aktien. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.