”Fastighetsmarknaden är lite skör”

Fortfarande förmedlas fastigheter till ”mycket höga” priser, men spridningen bland budgivarna har ökat och färre ligger på marknadsnivå. Jag kan bara tolka det som att marknaden är lite skör”, sa Sven-Olof Johansson, director på fastighetskonsulten Cushman & Wakefield, på Carnegie Privatbanks fastighetsseminarium i fredags.

– Jag tror inte man ska bli förvånad om någon form av marknadsförändring gör att priserna backar med 5-10-15 procent från dagens avslutsnivåer – kanske på grund av svårigheter med bostadsrättsombildningar, kanske blir det finansieringen som stör, sa Sven-Olof Johansson.

Bakgrunden till hans återhållsamma syn är en marknad där färre lägger höga bud. Ibland är det bara en eller ett par köpare som drar upp priset, medan övriga budgivare kan ligga betydligt lägre, förklarade han. 

– Jag får ibland uppfattningen att många tror att det finns en matta av budgivare som ligger på marknadsnivå – men så är det inte. Vi når fortfarande samma höga prisnivåer, men budlistan ser annorlunda ut.

Sven-Olof Johansson poängterade vidare att det framöver kan bli svårare att ombilda fastigheter till bostadsrättsföreningar. Redan nu ser han exempel på affärer där banken säger nej till finansiering – trots att köpare och säljare är överens om priset.  Det nya amorteringskravet som införs i juni kan spä på situationen – och dessutom smitta av sig på den kommersiella delen av fastighetsmarknaden, tror han.

– Amorteringskravet påverkar föreningars möjligheter att köpa fastigheter.  Blir ombildningspriserna lägre tror jag inte att de ”vanliga” budgivarna kommer att våga bjuda lika aggressivt.

Efterfrågan är dock stark vad gäller utvecklingsprojekt, underströk Sven-Olof Johansson. Både ”gamla” och nytillkomna budgivare intresserar sig för såväl obebyggda tomter som utveckling av befintliga fastigheter.

– Det är en otrolig brist på investeringsalternativ, vilket drivit på möjligheten att sälja och ta betalt i ett väldigt tidigt skede. Vi har faktiskt sålt fastigheter som utvecklingsprojekt där det ännu inte funnits byggrätt eller ens påbörjad detaljplan. 

 

Mer om fastigheter: 

"Den låga räntan är konstgjord – men kan bestå"

Så landar bostadssamtalen

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.