Förlängd tid för 3:12-utredningen

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för den så kallade 3:12-utredningen till den 1 november 2016 (tidagare aviserat datum var den 1 september). Utredaren Christer Silfverberg har i uppdrag att föreslå förändringar  som sammantaget leder till ökade skatteintäkter från ägande av fåmansföretag. Carnegie Privatbank har tidigare listat vilka förslag som kan vara aktuella. Läs mer här.


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.