Brexit - the big known unknown

Storbritannien röstar om sitt EU-medlemskap den 23 juni. En eventuell Brexit ses som en av de största politiska riskerna för de finansiella marknaderna. Brexit skulle stärka dollarn, medan europeiska banker gynnas om Storbritannien stannar kvar i EU. Inför omröstningen rekommenderar vi därför att se över såväl aktie- som valutaexponeringen i portföljerna. 

CARNEGIE INVESTMENT STRATEGY

En av de största politiska riskerna för de finansiella marknaderna är Brexit, vilket redan påverkat räntor, valutor och börser. Storbritannien ska folkomrösta den 23 juni om de ska lämna (Brexit) eller stanna i EU-samarbetet. Om en majoritet vill lämna EU kommer vi få se en mer volatil period och vid stanna en lättnadsreaktion. Vid Brexit kommer hela EU:s framtid och utformning ifrågasättas. För många av frågorna och osäkerhetsfaktorerna kan det ta tid innan svaren utkristillariseras. Bryssel och London måste börja förhandla om ett ordnat utträde där många av frågorna är komplexa, vilket kan ta flera år. För att statuera exempel kommer Bryssel sannolik vilja visa att det kostar att lämna EU, så inget annat land följer Storbritanniens exempel, och kommer därför ha en hård ton i diskussionerna. Storbritannien kan också få en ny regering eftersom Cameron velat stanna i EU.

Att förutspå vilken sida som vinner folkomrösningen är svårt.Känslomässiga frågor såsom immigration, förtroend för Bryssel ochterrordåd kan påverka utfallet. Opinionsundersökningar indikerar ettlitet övertag för att stanna i EU, men många väljare är osäkra.Vid ett besked om att stanna i EU skulle mycket av oron som pressateuropeiska aktier troligtvis försvinna, vilket framförallt skulle gynnaeuropeiska bankaktier som gått mycket svagt den senaste tiden trots attvärderingarna är väldigt låga, ECB gör stora stimulanser och Europastillväxt förbättras.

Den europeiska banksektorn har fortsatt en mycket attraktiv värdering, har fallit med 30 procent på kort tid, med ett P/B-tal på 0,54 och P/E på låga 10x resp. 8,7x på 2016 och 2017 års estimat och en direktavkastning på 4,1 procent. Om Brexit-sidan vinner skulle oron öka markant och då skulle dollarn gynnas. Såväl de ekonomiska som politiska effekterna blir negativa för både Storbritannien och EU. Framförallt kommer handel och bolagsinvesteringar att dämpas. Resultatet blir flöden till den ”trygga” dollarn.

Dollarn har sedan början av 2015 rör sig i ett handelsintervall mellan 8-9 mot svenska kronan. Nu befinner sig valutakursen i nedre delen av intervallet och vi bedömer att den nu kan stärkas mot kronan. Dollarn har fallit efter att Yellen skickat tydliga signaler att eventuella ytterligare räntehöjningar blir långsamma och gradvisa. Räntemarkanden prisar in endast en höjning till under 2016 samt en vardera under 2017 och 2018. Risken till dessa förväntningar bedömer vi är på uppsidan – Fed kan höja mer än så. USA:s ekonomi visar en allt starkare arbetsmarknad och nu ligger även industribarometern i expansionszon precis som barometern för tjänstesektorn. Att den recessionsoro som fanns i USA under första kvartalet nu minskat markant talar för dollarn.

Inför Brexit rekommenderar vi därför att se över såväl aktie- som valutaexponeringen i portföljerna. Vi har strategier för båda valutfallen. Kontakta din aktiemäklare/rådgivare för strategi, produktval och priser.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.