Makro i fokus

Carnegie Privatbanks makroekonom Helena Haraldsson om fyra faktorer som påverkar kapitalmarknaderna.

Börsdivergens…

  • Börserna rör sig åt olika håll på de utvecklade marknaderna. Europa och Japan hade en dyster trend förra veckan medan USA-börsen klättrade.
  • En gyllene kombination för risktillgångar (aktier och företagsobligationer) är bättre konjunktursignaler i USA och signaler från Fed-chefen Yellen om mycket måttliga räntehöjningar. Marknaden tror dock endast på ytterligare en höjning under 2016, endast en höjning på 0,25 procent 2017 och detsamma 2018.

 

…trots bredare expansion

  • För den globala ekonomin är det en lättnad att flera industribarometrar nu ligger i expansionszon, det vill säga över indexnivån 50.
  • ISM var en glad överraskning i USA, men osäkerheten kring Kinas ekonomi består. Svagast var Japans barometer Tankan som görs kvartalsvis och är mer pålitlig än PMI.

 

Yellen lugnar, men politisk risk i Europa

  • Yellens tal förra veckan dämpade oron för räntehöjningar vilket gav börsfest och svag dollar, trots oljeprisfall. Talet handlade mycket om globala risker och hon nämnde frekvent oljan och den starka dollarn. Hon uteslöt negativ ränta, men inte ytterligare stimulanser.
  • I Europa råder förstås en oro för att Storbritannien den 23 juni ska rösta för att lämna EU (Brexit). Vi ser också en förnyad oro kring Greklands ohållbara skuldsituation.

 

USA – vilken recession?

  • Recessionsrisken i USA har avtagit markant. Det skapas alltjämt över 200 000 nya jobb per månad och ISM förbättrades från under 50 till närmare 52, lett av stark orderingång.
  • Fokus är nu på både makro och centralbanker. Denna vecka får vi tjänste-ISM i USA, Feds protokoll och Yellens paneldiskussion, samt tal av Riksbankschefen Ingves och en sannolik räntesänkning i Indien som är en marknad vi tror på.

 

 

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.