Makro i fokus

Carnegie Privatbanks makroekonom Helena Haraldsson om fyra faktorer som påverkar kapitalmarknaderna.

 

Bra mix i USA-signaler ger riskaptit

  • Börserna steg och kreditspreadar minskade förra veckan. Orsaken var stigande råvarupriser, stabilare valuta i Kina och konjunktursignaler i USA som var starkare än förväntat.
  • Industribarometern ISM förbättrades men är kvar under 50, vilket betyder att industrin är svag, men inte på väg mot en recession.  Den senaste jobbrapporten däremot signalerar något av ett gyllene scenario med många nya jobb, men avtagande löneinflation – alltså brådskar det inte med räntehöjningar.

 

Råvaror upp – Kina avser stimulera mer

  • Energi- och råvarusektorerna ledde förra veckans uppgång då både oljepriset och flera metallpriser klättrade uppåt. En bakgrund till stigande oljepris är att Iran verkar ha problem med sin oljeexport,
  • Kina har haft partikongress. Landet har ett tillväxtmål för 2016 på 6,5-7 procent, men mer intressant är att man nu siktar på ett större budgetunderskott. Detta innebär mer stimulanser mot infrastruktur och att lägre bolagsskatter sannolikt införs.

 

Brasilien – hopp om politisk förändring

  • Börser och valutor på många tillväxtmarknader, inte minst i råvaruberoende länder, har gått bra senaste tiden. Brasilianska aktier steg hela 18 procent förra veckan och valutan stärktes över 5 procent.
  • Naturligtvis gav stigande råvarupriser stöd men även förhoppningar om att president Rousseff kan komma att bytas ut i kölvattnet av Petrobrasskandalen.

 

ECB måste leverera

  • Viktigaste händelsen denna vecka är ECB:s möte på torsdag. Förväntningarna är en räntesänkning på 10-20 punkter till -0,40 procent och mer stimulanser (QE). Mest positivt skulle vara om ECB var mer kreativa och till exempel tilkännagav köp av nya instrument såsom bankobligationer eller problemlån.
  • Vi får också en del Kinasignaler i nästa vecka och USA har fortsatta primärval nästa helg. 

 

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.