Second Opinion

Är du och dina pengar på väg åt samma håll? Nästan 80 procent av Sveriges förmögna tycker inte att deras kapitalförvaltning är anpassad efter deras personliga mål. Det visar en undersökning från Novus genomförd under sommaren 2014.

Hur ser det ut för dig?

Carnegie Privatbank erbjuder dig en exklusiv möjlighet att få en kostnadsfri Second Opinion på din nuvarande förmögenhetsförvaltning. Vi går igenom dina finansiella placeringar och jämför med din målbild - vad du önskar att de förvaltade pengarna ska uträtta i ditt liv. Det resulterar i en medveten och realistisk kapitalförvaltningsplan som säkerställer just den målbilden. 

Så här fungerar det:

Vid ett första möte lär vi känna dig som investerare. Vi gör en nulägesanalys och tar reda på:

  • Hur ser dina placeringar ut i dag?
  • Målet bortom avkastningen – vad ska dina placeringar skapa för möjligheter?
  • Olika tidszoner – hur fördelar sig ditt kapitalbehov över tiden?
  • Riskvilja – vad är risk för dig?

Med ledning av det som framkommit under vårt första möte gör vi en Second Opinion. Vi analyserar din nuvarande situation och tar om möjligt fram ett alternativt förslag till kapitalförvaltning. Det konkreta förslaget innehåller en uppdelning i tidszoner av ditt framtida kapitalbehov, hänsyn till din riskvilja, allokering på kort och lång sikt samt investeringsidéer. Vårt förvaltningsförslag är på riktigt anpassat efter dig, inte enbart efter ditt kapital.  

I ett uppföljningsmöte återkommer vi till dig och redovisar:

  • Hur väl dina nuvarande placeringar matchar de livsmål du har.
  • Hur vi anser att du bör investera för att uppnå dina mål, givet den risknivå och de olika tidszoner du har.
  • Förslag till förändring, när sådan är befogad, och ger en rekommendation.

Samtycker du med vår analys är du varmt välkommen att förverkliga den på Carnegie Privatbank.

För att boka ett möte,  kontakta oss på tel: 08- 58 86 94 84, eller fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.