"Trump största osäkerheten 2017"

Donald Trump installeras som USA:s nästa president och Europa går mot tre val på sex månader samtidigt som populismens attraktionskraft ökar. Här svarar Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Henrik von Sydow på tio frågor om politisk osäkerhet inför 2017.

Den 20 januari 2017 svärs Donald Trump in som USA:s 45:e president.


Vilken är den största politiska risken inför 2017? 

– Donald Trump. Vilken sorts president han transformeras till avgör vilken konfliktnivå vi går mot i internationella handelsfrågor och avgör riskerna för reella geopolitiska kriser. Till det möter Donald Trump stora förväntningar från marknaderna att leverera reformer som stimulerar den inhemska amerikanska ekonomin. Det finns risk för besvikelser. 

Börsen har stigit betydligt sedan Trump blev president. Har marknaden en obalanserad syn på honom?

– Det handlar mycket om förväntningar och i dag prisar marknaden in skattesänkningar och stora satsningar på infrastruktur i Trump. Samma politik kan också kallas för ökad statsfinansiell skuldsättning. Just nu ser marknaden ut att ignorera den risken. 

Vad kommer marknaden att titta på vad gäller stimulanser?

–  Detaljerna i "Trumponomics" som presenteras efter presidentinstallationen i januari blir viktig information för både de finansiella marknader och  Federal Reserve. Just nu är den tillträdande presidentens ekonomiska planer otydliga i detaljerna. Alla siffror som anger storlek på både skattesänkningar och infrastruktursatsningar är osäkra, liksom över vilken tidsperiod de ska genomföras.

Hur ska man analysera  Trump? 

– Titta på vad han gör, inte vad han säger. De beslut som fattas är en bättre indikation på hans idé om vilken politik han vill bedriva. 

Den europeiska valcykeln startar med val i Nederländerna den 15 mars. Hur är status inför det valet?

– Geert Wilders som leder holländska Frihetspartiet ligger i flera mätningar lika med premiärminister Mark Ruttes Liberalerna. Wilder vill se en ”nexit” där Nederländerna följer i Storbritanniens fotspår. Samtidigt gör proportionella valsystem – som Holland använder – det svårt för ytterkantspartier att vinna regeringsmakten.  

Henrik von Sydow

Vilken enskild händelse i Europa är den största politiska risken 2017?

– Det franska presidentvalet. Precis som vid den brittiska folkomröstningen och USA:s presidentval ställs två alternativ mot varandra.  I ett scenario med högerns Francois Fillion mot högerpopulistiska Nationella Frontens Marie Le Pen i den avgörande presidentvalsomgången så blir det sannolikt ett jämnt val i maj, säger Henrik von Sydow (bilden till höger).

Varför är Marie Le Pen ett hot mot de finansiella marknaderna?

–Frankrike är en systemviktig ekonomi i både EU- och eurosamarbetet. Skulle Le Pen förbereda en process där Frankrike lämnar EU medför det att euron inte långsiktigt har samma struktur som i dag. Med det följer förstås betydande ränte- och valutarisker. Till ”Frexit-scenariot” är det samtidigt förstås flera steg. Le Pen har sagt att hon vill ha en folkomröstning om Frankrikes EU-medlemskap och en sådan omröstning kan också sluta med att fransmännen röstar för att vara kvar i EU. 

Varför kan Le Pen bli Frankrikes nästa president?

 – Marie Le Pen är en etablerad, organiserad och förberedd utmanare. Tar Fillon en högergir i ekonomiska frågor samtidigt som Le Pen svänger vänster i välfärdsfrågor är det inte givet hur franska väljare som traditionellt stöder socialistpartiet röstar i den avgörande presidentomgången.

Är Angela Merkel förbundskansler efter det tyska valet i september?

– Det högerpopulistiska Alternativ Für Deutschland växer i mätningarna och bedöms ta plats i den tyska förbundsdagen efter valet. Samtidigt beskrivs Tyskland ofta som det land som i efterkrigstiden varit mest resistent mot populism.  Även om stora koalitioner blir ett allt mer slitet svar för att begränsa populistpartiernas inflytande så är det fortsatt det mest sannolika scenariot idag. Angela Merkel fortsätter då som förbundskansler i en försvagad koalition efter valet. 

Den politiska scenen präglas mer av turbulens än av stabilitet. Hur påverkar det finansiellt beslutsfattande? 

– Politisk turbulens är det nya normala och politiska händelser är ofta svåra att påverka. Det gör det ännu viktigare att identifiera, sortera och scenariosätta utfall för ett gott finansiellt beslutsfattande. Vi managerar de politiska riskerna för att hitta affärsmöjligheterna framåt.  Trots den alltmer komplexa politiska scenen så tenderar världen att göra framsteg. Då är det viktigt att våga ta risk och vara exponerad mot bolag som drar nytta av framgången. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.