Makron att hålla koll på i höst

Vi har haft en bra börssommar. Trots Brexit och en oinspirerad rapportsäsong har aktiemarknaderna stigit. Stimulanser och fortsatt låga räntor driver riskaptiten. En avvaktande Fed har särskilt gynnat aktier och valutor på tillväxtmarknader. Vad händer i höst? Här är några makrofaktorer att hålla koll på, skriver Carnegie Privatbanks makroekonom Helena Haraldsson.

 

Nya centralbanksstimulanser

Japans centralbank (BoJ) beslutade på sitt möte i slutet av juli att dubblera aktieköpen i form av ETF:er (börshandlade aktiefonder). Några dagar senare tillkännagav den engelska centralbanken (BoE) oväntat omfattande åtgärder: den första räntesänkningen sedan 2009 och nya köp av statsobligationer. BoE började också köpa företagsobligationer, likt ECB, och signalerar att man är redo att göra mer. En svag japansk ekonomi gör att även BoJ väntas vidta ytterligare åtgärder. Nästa centralbanksmöte i Japan hålls den 21 september.

Den amerikanska centralbankschefen Janet Yellen hade dock en mindre duvaktig ton på centralbankskonferensen i Jackson Hole den 26 augusti. Detta stärkte dollarn och obligationsräntorna steg. Hon sa att argumenten för att höja räntan har stärkts då ekonomin är närmare Feds mål för inflation och sysselsättning. Detta tillsammans med uttalanden från Fed-ledamoten Fisher lyfte marknadens höjningsförväntningar till 40 procent på en räntehöjning i september och 65 procent i december. Vi tror inte att Fed agerar i september utan i december. 

 

Mer budgetstimulanser 

Kommer finanspolitiken ta över rollen som motor i ekonomin då penningpolitiken närmar sig vägs ände? I Japan har premiärminister Shinzo Abe i sommar kommit med stora budgetstimulanser, motsvarande 2 procent av BNP, över några år. Vidare når Spanien och Portugal inte sina budgetmål – men slipper böter från Bryssel och får ett års förlängd frist, vilket innebär att det släpps på svångremmen. Och i USA pratar ju båda presidentkandidaterna om mer stimulanser. Även på europeiska toppmöten verkar tillväxten få större fokus. 

 

Blandade makrosignaler 

USA skapar jobb i hög takt men ekonomin bromsar med svag BNP och tveksam detaljhandel (siffror för juli). År av låg investeringstakt syns nu i svag produktivitet. I Kina är signalerna fortsatt svaga, men Europa har klarat sig bra efter Brexit.

 

Politik i blickfånget

  • Efter oron för Brexit förflyttades marknadens oro till italienska banker. Den italienska ekonomin växer knappt, statsskulden är hög och bankerna har stora problemlån. Premiärminister Matteo Renzi har inte kommit med något nytt bankpaket ännu men diskussioner pågår. I september/november ska Italien folkomrösta om en ny konstitution – om det blir nej kommer Renzi att avgå. 

 

  • Opinionsundersökningarna inför presidentvalet i USA den 8 november visar nu hur Donald Trump tappar kraftigt i väljarstöd. Flera ledande republikaner kritiserar honom hårt och partiet är enormt splittrat. Demokraternas kandidat Hillary Clinton och hennes ekonomiska program har visat sig innehålla statliga ingripande på fler områden än förväntat. För stor demokratisk dominans, i både Vita huset och kongressen, skulle därför inte glädja marknaderna
  •  Spänningarna mellan Ryssland och Ukraina ökar nu igen, bland annat placerar Ryssland ut missiler. Det är val till det ryska parlamentet Duman den 18 september. Konfliktrisken i Sydkinesiska havet har också ökat igen. 

Helena Haraldsson

– Carnegie Privatbank, Makroekonom

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.