Carnegie bäst på Private Banking

- I Sverige enligt TNS Sifo Prosperas senaste kundundersökning

Carnegies löpande utveckling inom privat förmögenhetsförvaltning och rådgivning har gett tydliga avtryck hos kunderna. Carnegie toppar hälften av alla kategorier i TNS Sifo Prosperas senaste kund- och marknadsundersökning och avancerar till en förstaplacering bland svenska Private Bankingaktörer.

Carnegie har lång tradition och starka kundrelationer inom Private Banking och har vid upprepade tillfällen uppmärksammats för sin kompetens. I samband med TNS Sifo Prosperas årliga kundundersökning av den svenska Private Bankingmarknaden 2016 kom ytterligare ett erkännande. Carnegie rankas högst bland alla marknadsaktörer och toppar hälften av alla kategorier i undersökningen, däribland personliga kontakter, service och tillgänglihet, skräddarsydda lösningar, tillgångsallokering, samt kompetens inom investeringsrådgivning.

- Private Banking är en starkt kundnära affär där man tydligt får resultat efter vad man levererar. Det är därför väldigt glädjande att se att våra fortsatta ansträngningar och tydliga kundfokus lönar sig, säger Jonas Predikaka, global chef för Wealth Management på Carnegie.

TNS Sifo Prospera genomför undersökningen för Private Banking årligen. Resultatet baseras på över 500 intervjuer fördelat på två kundkategorier; förmögna privatpersoner med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor samt företagare, som är både ägare och VD, med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor.


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.