Att förvalta sin förmögenhet

Att förvalta sin förmögenhet är en utmaning. Många av de vi träffar har hört att man kan investera i aktier, fonder, räntepapper, hedgefonder eller fastigheter. Men få vet vet hur man får till en bra mix – en mix som utgår ifrån din personliga plan och målbild. Av den anledningen är det bra med en personlig och engagerad rådgivare som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut för din förvaltning.

Det första viktiga frågan när du ska utforma förvaltningen av din förmögenhet: 
Vilken är din målbild? – vad ska du använda kapitalet till?

Vanliga mål som förmögna svenskar har för sitt kapital*:

1. Hjälpa mina barn att komma igång i livet
2. Säkra en hög levnadsstandard genom hela livet
3. Själv bestämma tidpunkten för min pension
4. Avsätta till kommande generationer
5. Förverkliga mig själv genom t ex upplevelser, resor
6. Starta och bygga företag
7. Ge till välgörenhet eller forskning
8. Inget av dessa

*Undersökning genomförd under sommaren 2014 mot 500 svenskar med en förmögenhet överstigande 5 mkr.

Så kan Carnegie Private Banking hjälpa dig:

Har du en förmögenhet över 5 miljoner kronor kan Carnegie Private Banking hjälpa dig att förvalta dessa för att få en bra avkastning. Vi gör alltid en skräddarsydd investeringsplan utifrån dina mål och syften. Värt att känna till är att Carnegie toppar hälften av alla kategorier i TNS Sifo Prosperas senaste kund- och marknadsundersökning och avancerat till en förstaplacering bland svenska Private Banking-aktörer.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.