Rådgivande förvaltning

I en rådgivande förvaltning är du själv aktiv och tar egna investeringsbeslut. Du har en dedikerad rådgivare och vi för en löpande dialog kring idéer rörande förvaltningen. Du kan handla med marknadens alla finansiella instrument och vi har stor erfarenhet av olika handelsstrategier. Du får löpande affärsförslag att ta ställning till. 

 


Carnegie arbetar efter en rådgivningsmodell som är anpassad efter dig som kund. Målsättningen är att nå ett bra resultat över tid. Med bra resultat menar vi ett resultat som är i linje med den nivå på risk och avkastning som du känner dig bekväm med. 

Vi har korta beslutsvägar och enklaprocesser, både i arbetet med dig som kund och i vårförvaltning. Genom internettjänsten Carnegie Online har du tillgång till Carnegies samlade analys som flera gångerrankats som bäst i Sverige.


  • Anpassad och aktiv rådgivning med egen rågivare.
  • Du fattar dina egna investeringsbeslut.
  • Via Carnegie Online når du alla våra analyser.
  • Kontinuelig rapportering.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.