Värdering, aktievikt och Stockholmsbörsen – Frågor & svar med portföljchefen

Peter Nelson, chef för portföljförvaltningen på Carnegie Private Banking, svarar på lyssnarfrågor. Om värde vs tillväxt, värdering på Stockholmsbörsen, rapportperiod och mycket annat.  

Frågor som i podden:

 • När är det dags att ta ned sin aktievikt?
 • Vad tycker du om värderingen på börsen? 
 • Hur tror du Stockholmsbörsen kommer utvecklas resten av året?
 • Är vi en bubbla, vad skiljer mot 2000?  
 • Med facit i hand – vad hade du gjort annorlunda i portföljerna under Corona-året?
 • Bortsett från Corona – vad är den enskilt största risken just nu?
 • Vad tycker du om SPAC?
 • Hur tror du vi kommer summera rapportperioden?
 • Hur ska man tänka sektormässigt beroende på hur räntan utvecklar sig?
 • Kontorsdöd och utsikter för fastighetssektorn?
 • Värde eller tillväxt? 

Prenumerera på podden:
ItunesSpotifyAcast  Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev.

Denna podcast är utgiven av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ).

Risker

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner.

De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.