En 200-årig historia

Carnegie är ett av Nordens äldsta varumärken, grundlagt av David Carnegie 1803 som ett handelshus. Företaget har omfattat en rad olika verksamheter och renodlingen mot finansiella tjänster inleds i och med att Bankirfirman Langenskiöld grundas 1932. 

Carnegie i dess moderna tappning formas när mäkleriet expanderar på slutet av 60-talet och ett antal framgångsrika aktiemäklare anställs. Analysverksamheten utökas successivt och Carnegie utvecklas till en bredare investmentbank under 80-talet med fokus på att mäkla nordiska aktier till lokala och globala institutioner.   

Carnegie växer kraftigt under 90-talet och genom sin breda kunskap om nordiska företag utökas rådgivningsverksamheten inom M&A, IPO och ECM. Successivt bygger Carnegie upp ett nätverk av förmögna privatpersoner inom privatmäkleriet. Detta lägger grunden för tjänster inom private banking som blir ett eget affärsområde 2004. Med förvärven av HQ Bank och HQ Fonder 2010 får Carnegie en ledande roll inom private banking och aktivt förvaltade fonder i Sverige.

Det finns ett entreprenöriellt arv i Carnegie och på många områden har Carnegie varit en pionjär. Carnegie omdanade aktiemäkleriet i Sverige på 60-70 talet, Carnegie såg tidigt potentialen med att sälja nordiska aktier till utländska institutioner på 80-90 talen och var den första nordiska aktören med kontor både i London och i New York.

Framgången har byggts av driva medarbetare, ett starkt track-record, ett kundorienterat arbetssätt, djup kunskap om de nordiska marknaderna och en stark global distribution.  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.