Nordens investment- och privatbank.

Carnegie är Nordens ledande investment- och privatbank. En mötesplats för idéer, kunskap och kapital. För investerare och investeringsmöjligheter. Våra olika verksamheter tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Här arbetar experter inom kapitalanskaffning, analys, aktiemäkleri samt specialister inom förmögenhetsrådgivning för att vägleda våra kunder till bättre affärer.

CORPORATE FINANCE - RÅDGIVNING VID FÖRETAGSAFFÄRER

Med vår lokala närvaro, unika kunskap och långa erfarenhet har Carnegie sedan länge varit en av de ledande nordiska rådgivarna vid samgåenden och förvärv (M&A) samt aktiemarknadstransaktioner (ECM) i regionen. Carnegie erbjuder även rådgivning inom området kapitalanskaffning via företagsobligationer och ränteinstrument (Debt CapitalMarkets).

SECURITIES - MÄKLERI OCH ANALYS

Carnegie Securities har en globalt ledande position inom nordiska aktier. Institutioner och investerare anlitar Carnegie Securities för analys, mäkleri, sales trading och aktiemarknadsrelaterade transaktioner. Inom området Fixed Income erbjuds analys och mäkleri av obligationer. Verksamheten bedrivs i huvudsak från kontoren i Danmark, Finland, Norge och Sverige, med representation även i Storbritannien och USA 

PRIVATE BANKING - FÖRMÖGENHETSRÅDGIVNING OCH FÖRVALTNING

Inom Carnegie Private Banking erbjuds finansiell rådgivning till privatpersoner, mindre företag, institutioner, stiftelser, ombud och produktförmedlare. Här erbjuds bland annat expertis inom tillgångsallokering,förvaltning, strukturerade instrument, juridik, skatt, pension samt handel i värdepapper och räntebärande obligationer. Verksamheten bedrivs i Danmark och Sverige.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.