Nordens bästa kunskapsbank

För att dagligen motsvara och försöka överträffa sina kunders förväntningar måste man ständigt lära sig mer och allt bättre förstå sin omvärld. Varje dag. Carnegie inledde sitt lärande för mer än 200 år sedan. Det är i första hand därför vi idag kan göra anspråk på att vara Nordens bästa kunskapsbank.

Vi glädjer oss emellertid åt att det gångna året även ha blivit bekräftade från andra och oberoende håll:

BÄSTA NORDISKA RÅDGIVARE ENLIGT NORDENS FÖRETAG *
Carnegie rankades högst av alla aktörer på den nordiska marknaden, såväl totalt som inom aktiemarknadstransaktioner (”ECM”) och samgåenden och förvärv (”M&A”) när TNS Sifo Prosperas genomförde sin årliga undersökning av investmentbankmarknader i Norden 2016. För enskilda marknader förstärkte Carnegie även förstaplaceringen för såväl ECM som M&A i Sverige

SVERIGES BÄSTA ANALYSHUS **
För tredje året i rad tilldelades Carnegie flest förstaplatser inom olika analyssektorer och utsågs till Sveriges bästa analyshus 2016, enligt Financial Hearings årliga undersökning av mäklarhusen i Sverige. Undersökningen baseras på svar från de största institutionella investerarna i Sverige. Carnegies Lena Österberg utsågs även till Sveriges främsta individuella analytiker, vilket befäste en sex år lång obruten tradition inom investementbanken.

SVERIGES FRÄMSTA PRIVATE BANK ***
Inovember 2016 korades Carnegie till Sveriges bästa privatbank av tidningen Privata Affärer. Detta är tredje gången i följd som Carnegie Privatbank får högst betyg efter att anonyma testpatruller har utvärderat de svenska private banking-aktörerna. Undersökningen genomförs nästa gång 2016.

I närmare 100 år har vi varit en mötesplats för kunskap och kapital och spelar en central funktion på kapitalmarknaden. Vi sammanför kapital med människor och idéer så att innovativa produkter och tjänster kan skapa värden för privatpersoner, företag, institutioner och samhället i stort. 

Våra olika verksamhetsområden, Investment Banking, Securities och Private Banking, tillhör var för sig marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger de en svårslagen kombination av samlad kunskap. Här arbetar omkring 620 engagerade medarbetare inom kapitalanskaffning, analys och aktiemäkleri, samt specialister inom förmögenhetsrådgivning, för att vägleda våra kunder till bättre affärer.

Vill du se hur långt dina pengar kan växa, eller hur mycket ditt företag kan utvecklas, med guidning av Svergies bästa kunskapsbank är du välkommen att kontakta oss . 

*) TNS Sifo Prospera 2016. **) Financial Hearings 2016. ***) TNS Sifo Prospera 2016

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.