Nyheter

2005

Datum Titel
2005-12-27 Nyemission i D. Carnegie & Co AB (publ)
2005-12-15 Upphörande av stabiliseringshandel i Orexo AB
2005-12-07 Carnegie förvärvar resterande 50 procent i Capital C AB
2005-11-21 Nyemission i D. Carnegie & Co AB (publ)
2005-11-09 Flaggningsmeddelande
2005-10-26 Carnegie delårsrapport januari – september 2005
2005-10-19 Inbjudan till telekonferens – Carnegies resultat för tredje kvartalet
2005-09-29 Carnegie tar upp tidsbundet förlagslån
2005-09-23 Carnegies valberedning utsedd
2005-09-23 Carnegies valberedning utsedd
2005-09-09 Carnegie avser ta upp tidsbundet förlagslån
2005-07-14 Carnegie delårsrapport januari – juni 2005: Vinst efter skatt första halvåret 239 miljoner kronor (205 miljoner kronor)
2005-07-07 Inbjudan till telekonferens – Carnegies resultat för andra kvartalet
2005-06-28 Carnegie Fastighetsfond Sverige etablerad
2005-06-15 Carnegie Asset Management rekryterar Magnus Matstoms
2005-04-27 Carnegies delårsrapport januari – mars 2005
2005-04-20 Inbjudan till telekonferens – Carnegies resultat för första kvartalet
2005-03-17 Carnegies bolagsstämma 2005
2005-03-16 Carnegie lanserar svensk fastighetsfond
2005-02-17 Kallelse till Carnegies bolagsstämma den 17 mars 2005
2005-02-17 Förslag inför val av styrelseledamöter i D. Carnegie & Co AB
2005-02-03 Förslag inför val av styrelseledamöter i D. Carnegie & Co AB försenat
2005-02-03 Carnegie – bokslutskommuniké för 2004: Vinst efter skatt 396 miljoner kronor (211 miljoner kronor)
2005-01-27 Inbjudan till telekonferens – Carnegies helårsresultat
2005-01-20 Flaggningsmeddelande
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.