Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group

Styrelsen för Venue Retail Group beslutade den 8 juli 2014, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av 4 063 513 nya B-aktier till en teckningskurs om 12,30 SEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut om nyemission godkändes av extra bolagsstämma den 1 augusti 2014.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.