Offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Momentum Group AB (publ)

Den 5 november 2020 offentliggjorde Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) att överlåta samtliga sina aktier i Momentum Group till Nordstjernan för 120 kronor kontakt per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandet omfattar både A-aktierna och B-aktierna i Momentum Group. B-aktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. A-aktierna är inte upptagna till handel.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.