Inlösen av aktier i Medivir AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Medivir beslutade den 2 februari 2017 att erbjuda Medivirs aktieägare att frivilligt lösa in aktier i. Styrelsen har beslutat att inlösen ska ske genom inlösen av var fjärde (4) aktie i Medivir till ett inlösenbelopp om 129 kronor per aktie, varvid högst 869 286 495 kronor kan komma att utbetalas som likvid för de inlösta aktierna.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.